"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Ergatis neemt polikliniek EMcare over

13 december 2012 - Persbericht

Ergatis, een snel groeiend Medisch Expertise Centrum voor arbeidsgeneeskundige diagnostiek, neemt per 1 januari 2013 de polikliniek EMcare over. Hierdoor krijgt Ergatis de beschikking over multidisciplinair diagnostisch onderzoek van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat in o.a. Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen.

EMcare is in 2004 ontwikkeld door het voormalig Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat van het Erasmus MC in Rotterdam in het kader van het programma Nederlandse kenniscentra arbeidsrelevante aandoeningen. Inmiddels heeft EMcare zich in de praktijk bewezen en is aansluiting bij Ergatis als arbeidsgeneeskundig medisch specialist een logische vervolgstap.

Ergatis ondersteunt verwijzers zoals bedrijfsartsen en re-integratieprofessionals uit de eerste lijn met medisch geobjectiveerde informatie ten behoeve van de sociaal medische begeleiding, re-integratie en schadelastbeheersing.

Desiree Wierper, medisch directeur van Ergatis en eerder oprichtster van de voormalige afdeling voor arbeidsrelevante aandoeningen van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen: “In de EMcare-poli’s kunnen we onze klanten snel helpen met diagnostiek, uitgebreide probleemanalyse, behandeladvies en zorgbemiddeling. Dat is een mooie aanvulling op onze dienstverlening die inmiddels is uitgebreid tot alle medisch specialismen, en waarin we naast de medische beperkingen ook de belastbaarheid voor arbeid UWV-proof objectiveren.”

Harald Miedema, directeur EMcare en toenmalig directeur van het Kenniscentrum Arbeid en Bewegingsapparaat van het Erasmus MC in Rotterdam: “Het is geweldig om onze zorginnovatie in volle omvang benut te zien worden door een sterke businesspartner. Er komt nu ook weer meer ruimte voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe arbeidsrelevante zorgconcepten.”

De markt voor aanvullende medische expertise is een groeimarkt door vergrijzing van de beroepsbevolking en de toename van mensen met chronische aandoeningen, het langer doorwerken en de verhoging van de AOW leeftijd, en de privatisering van de sociale zekerheid en de daarmee samenhangende financiële risico’s voor werknemers en werkgevers in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.