"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

EMcare vroeginterventie

EMcare staat voor multidisciplinaire poliklinische diagnostiek van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bemiddeling naar de juiste (veelal niet-operatieve) behandeling en advies over belastbaarheid in het kader van preventie of re-integratie. Bij dreigende uitval of ten behoeve van verdieping van de probleemanalyse/plan van aanpak in de eerste 13 weken van verzuim.

Een EMcare onderzoek is geïndiceerd wanneer de werknemer al geruime tijd last heeft van de spieren, botten of gewrichten en daardoor wordt beperkt in het werk of zelfs al ziek is uitgevallen. Indien de huisarts, fysiotherapeut of bedrijfsarts geen specifieke oorzaak van de klachten heeft kunnen vaststellen, of wanneer de reeds ingezette behandeling niet of onvoldoende werkt, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt om te voorkomen dat de klachten verergeren en het herstel en de re-integratie langer gaan duren.

Op basis van de diagnose stellen wij een gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies op. Desgewenst zorgen wij ervoor dat de werknemer snel terecht kan bij een goede behandelaar. Het verdere herstel en de re-integratie van de werknemer wordt bevorderd indien naast de behandeling ook passende werkzaamheden worden aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de door ons geadviseerde mogelijkheden en beperkingen.

EMcare® is ontwikkeld door het voormalig Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten aan het Bewegingsapparaat van het Erasmus MC Rotterdam en is een pionier op het gebied van klinische arbeidsgeneeskunde (zie tevens persbericht Ergatis neemt polikliniek EMcare over).

Regelmatig verzorgen wij nascholingen aan de hand van de professionele richtlijnen met betrekking tot de beoordeling, behandeling en begeleiding van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (zie tevens aankondiging Regionale nascholingen richtlijn KANS-klachten).

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de werknemer over het traject bij Ergatis. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Ergatis in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.