"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Aanpak problematisch langdurig ziekteverzuim (voor casemanagers)

Na succesvolle nascholingsreeksen voor bedrijfsartsen nu ook speciaal aanbod voor casemanagers. Al meer dan 450 deelnemers! Deze nascholing wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.

Doelgroep: Casemanagers
Data: nader af te spreken
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Kosten: € 195 pp | Gratis voor relaties/verwijzers van Ergatis en leden van de RNVC
 

Er is veel discussie over de regelingen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Los van de politieke compromissen die hierover bereikt zullen gaan worden, hebben casemanagers in het hier en nu te maken met hun dagelijkse uitvoeringspraktijk vol lastige en complexe verzuimdossiers. Vooral bij langdurig verzuim is vaker sprake van multifactoriële problematiek. Bijvoorbeeld meerdere (onvoldoende verklaarde) op elkaar inwerkende gezondheidsklachten (SOLK), ziekte in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek of psychische klachten met een al langer lopend functioneringsprobleem dan wel een arbeidsconflict.

In deze nascholing krijgt u als casemanager handvatten aangereikt voor een goede signalering en aanpak van (dreigend) problematisch ziekteverzuim. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt de analyse van complexe verzuimsituaties behandeld. Hierdoor krijgt u meer grip op de verschillende actoren en activiteiten in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie. In de nascholing wordt aansluiting gezocht bij de van toepassing zijnde Stecr richtlijnen. De nascholing wordt verzorgd door Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts Ergatis. Met medewerking van o.a. Pascal Willems, partner/advocaat WVO advocaten en Thom Wildeboer, directeur Stecr.

Leerdoelen nascholing
Aan het einde van de nascholing kan de casemanager:

  • sneller situaties van (dreigend) problematisch ziekteverzuim signaleren en daarop anticiperen
  • betere plannen van aanpak maken voor re-integratie in geval problematisch ziekteverzuim
  • effectiever samenwerken met werkgever, werknemer, bedrijfsarts en gespecialiseerde bureaus
    (medische expertises, A&O/AD-advies, juridisch)
  • makkelijker de van toepassing zijnde richtlijnen hanteren

Deze nascholing is eerder verzorgd in Nijmegen, Amsterdam, Zwolle, Breda en Utrecht.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.