"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Behandeling tijdens re-integratie vereist uitwisseling van medische gegevens

10 september 2014 - Weblog Desiree Wierper, medisch directeur Ergatis

Op 5 september is het ontwerpadvies van de commissie arbeidsomstandigheden van de SER over de  “Toekomst van de  arbeidsgerelateerde zorg” gepubliceerd.

Er worden een aantal algemene voorstellen gedaan voor de inrichting van deskundige bijstand zoals bedoeld in de Arbowet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven, branches/sectoren/regio’s en ZZP-ers en werkzoekenden. Helaas ontbreekt de financiële paragraaf en is sprake van een verdeeld advies waardoor de minister en politiek weer aan zet zijn.

Los daarvan is het natuurlijk goed als de vinger op de zere plek wordt gelegd en er aandacht wordt gevraagd voor verbetering. De arbobranche draagt daar zelf ook een grote verantwoordelijkheid voor. Daarnaast blijft de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg een lastig knelpunt.

Enigszins verbazingwekkend is de oproep door de medische koepel KNMG en de patiëntenfederatie NPCF - amper 2 dagen na het SER-advies, en nog geen halfjaar na een gesloten samenwerkingsconvenant tussen KNMG, huisartsenvereniging LHV en bedrijfsartsenverening NVAB - om terughoudendheid te zijn bij uitwisseling van medische gegevens.

Hoewel er bij verdere lezing van het bericht onderscheid wordt gemaakt tussen opvragen van complete medische dossiers (wat inderdaad niet de bedoeling is) en het stellen van gerichte vragen, wordt de indruk gewekt dat deze informatie-uitwisseling allemaal niet in het belang van de patiënt is. En daarmee wordt een huiver en onzekerheid aangewakkerd bij huisartsen, specialisten en hun patiënten die vaak ook werknemer zijn.

Voor een goede advisering van werknemers en werkgevers bij vraagstukken op het snijvlak van arbeid en gezondheid is het van belang dat bedrijfs- en verzekeringsartsen over objectieve medische informatie kunnen beschikken. Zo wordt voorkomen dat arbeidsongeschiktheid en re-integratie op basis van lekeninformatie en subjectieve belevingen worden beoordeeld. In onze praktijk voor medische expertises en second opinions bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zien wij dagelijks stagnerende verzuimdossiers van werknemers waarin in het voortraject een schrijnend gebrek aan arbocuratieve samenwerking tussen behandelaar en bedrijfsarts zichtbaar is. In deze dossiers ontbreekt het aan een sluitende aanpak omdat bij gezondheidsklachten vaak ook andere arbeidsgerelateerde en sociaal-maatschappelijke factoren een rol spelen. Zowel de huisarts als de bedrijfsarts kunnen hierdoor niet effectief en efficiënt hun bijdrage leveren. Dat is in niemands belang!

Er zijn duidelijke richtlijnen over uitwisseling van medische gegevens (o.a. KNMG 2010). Professionele en beroepsgekwalificeerde artsen volgen deze richtlijnen. Daar waar wordt afgeweken van de richtlijn is het aan de verstrekker van de medische informatie om in overleg met de betrokken cliënt en de vragende collega na te gaan of gehoor kan worden gegeven aan het verzoek tot inlichtingen. Laten we de ontluikende arbocuratieve samenwerking een kans geven. Zorgvuldig en met respect voor de privacy van de werknemer-patiënt.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.