"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Beoordeling en aanpak problematisch ziekteverzuim (voor bedrijfsartsen)

Inmiddels al meer dan 500 deelnemers! Deze nascholing wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.

“Hoe voorkomen we de dramadriehoek en zetten we partijen weer aan het werk zodat niet alles op het bordje van de bedrijfsarts komt”

Doelgroep: bedrijfsartsen
Data: in overleg
Tijd: 16.00 - 20.30 uur, inloop 15.30 uur
Kosten: € 295 pp | Gratis voor NVAB-leden en arts-verwijzers van Ergatis
Accreditatie: 4 punten/uren toegekend door ABSG
 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Beoordeling van problematisch ziekteverzuim in verzekeringsgeneeskundig perspectief
  • Het conflict als herstelbelemmerende factor in juridisch perspectief
  • Omgaan met moeilijke mensen in psychologisch perspectief
  • Begrijpelijk èn zorgvuldig communiceren in relatie tot toenemende privacyregelgeving.

U gaat naar huis met do’s en dont’s bij problematisch ziekteverzuim, gebaseerd op recente jurisprudentie, en ervaringen van Ergatis en van het Tuchtcollege. Natuurlijk zal ook dit jaar weer de juiste mix van inhoud en actualiteit worden aangeboden in een leuke setting.

Inhoudelijke opzet
Nederland heeft een hoog niveau van zorg. De meeste mensen komen op het juiste moment bij de juiste behandelaar en kunnen al dan niet onder sociaal medische begeleiding snel hun werk weer hervatten. Als zaken onverhoopt anders lopen dan de verwachtingen gezien de klachten, aandoeningen, behandelingen of richtlijnen, wordt ook wel gesproken van problematisch ziekteverzuim. Complexe dossiers rond SOLK, ziekte in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek, of psychische klachten met een al langer lopend functioneringsprobleem of een arbeidsconflict maken de beroepspraktijk interessant, maar soms ook erg lastig. In deze situaties bewijst de bedrijfsarts zijn waarde met een goede multifactoriële analyse van de problematiek en advisering van werknemer en werkgever.

In deze nascholing krijgt u als bedrijfsarts vanuit verschillende beroepsperspectieven handvatten aangereikt voor de beoordeling en aanpak van dit soort dossiers. Hierdoor krijgt u meer grip op de casuïstiek, actoren en activiteiten in het kader van verzuimbegeleiding, re-integratie en terugvalpreventie. In de nascholing wordt aansluiting gezocht bij de van toepassing zijnde richtlijnen en protocollen (o.a. Stecr werkwijzers Problematisch verzuim en Arbeidsconflicten).

De nascholing wordt vanuit Ergatis verzorgd door Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts Ergatis, Barend van Tussenbroek, klinisch psycholoog/opleider, Jim Faas, jurist/verzekeringsarts en lid-beroepsgenoot centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, en Pascal Willemse, advocaat/partner WVO advocaten.

Leerdoelen nascholing
Aan het einde van de nascholing kan de bedrijfsarts:

  • beter situaties van (dreigend) problematisch ziekteverzuim analyseren en daarop anticiperen
  • beter regie voeren en effectiever interveniëren in geval van problematisch ziekteverzuim
  • beter samenwerken met werkgever, werknemer, casemanager en gespecialiseerde
  • interventiepartners (medische expertises, behandelaars, A&O/AD-advies, juridisch)
  • makkelijker de van toepassing zijnde richtlijnen hanteren

Accreditatie verstrekt door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG).

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.