"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Desiree Wierper levert bijdrage aan nascholing voor rechters over Whiplash en andere syndromen in de arbeidsongeschiktheid

24 september 2016 - Desiree Wierper heeft een bijdrage geleverd aan de nascholing 'Whiplash en andere syndromen in de arbeidsongeschiktheid' voor leden van de zittende magistratuur, ervaren juridische medewerkers, stafjuristen en gerechtsauditeurs.

(Post) whiplash syndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom ( CVS / ME), fibromyalgie, somatisatiestoornis. Deze ‘vage ziektebeelden’ leiden vaak tot geschillen in het kader van de arbeidsongeschiktheid. Ook voor de bestuursrechter is de beoordeling van dit soort zaken vaak problematisch.

Centraal staat in deze cursus hoe verzekeringsartsen omgaan met de beoordeling van de klachten van verzekerden waarbij een dergelijke aandoening speelt. In hoeverre is een diagnose noodzakelijk, wat is vereist om klachten als geobjectiveerd aan te merken? Een en ander in de context van het begrip ziekte en het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Daarbij wordt besproken wanneer de rechter, volgens het criterium dat twijfel bestaat over de medische beoordeling door het UWV, een deskundigenonderzoek moet laten verrichten. Welke deskundigheid is nodig en welke vragen moet de rechter stellen? Toetst de rechter op het proces van totstandkoming van de medische beoordeling (juridisch: zorgvuldigheids- en motiveringstoets), op de uitkomst daarvan (de medische inhoud), of op allebei en hoe lopen die toetsingsaspecten in elkaar over. Daarnaast wordt ingegaan op vragen zoals: Hoe gaat de rechter om met gevallen waarbij de verzekerde een heel scala aan klachten heeft, maar bij wie de somatische specialisten niets kunnen vinden? Hoe gaat een arbeidsdeskundige om met de FML bij het zoeken naar passende functies? Wat zijn de beoordelingscriteria van het UWV in de context van arbeidsongeschiktheidscriteria in het algemeen?

Meer informatie over de opleiding vindt u op de website van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

 

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.