"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Ergatis start zusterbedrijf Sitagre met psychiater Bram Bakker

5 januari 2017 - Ergatis, marktleider op het gebied van arbeidsgerelateerde medische expertises en second opinions, start per 1 februari 2017 een zusterbedrijf voor diagnostiek en behandeladvies bij psychische klachten. Psychiater Bram Bakker treedt toe als mede-eigenaar en bestuurder van Sitagre.

Sitagre is een goed alternatief indien de reguliere zorg tekortschiet. Bijvoorbeeld in geval van multifactoriële problematiek, afstemmingsproblemen met behandelaars, wachtlijsten in de regionale GGZ, steeds terugkerende psychische klachten of bij behoefte aan een second opinion of een onafhankelijk oordeel.

Desiree Wierper, medisch directeur van Ergatis: “Ergatis wordt met name ingeschakeld bij langdurig ziekteverzuim indien het herstel en de re-integratie stagneren. Tegelijkertijd hebben onze klanten gezien de knelpunten in de GGZ ook behoefte aan ondersteuning in een veel eerder stadium om uitval zo veel mogelijk te voorkomen. Dat vereist een ander accent met een deskundige beoordeling van de problematiek, duidelijkheid of sprake is van ziekte, goede voorlichting en zo nodig snelle toeleiding naar adequate hulp en zorg. Met Sitagre geven we invulling aan deze vraag. Net als Ergatis onafhankelijk en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.”

Bram Bakker, medisch directeur van Sitagre: “Deze tijd vraagt om een andere benadering van psychische klachten en problemen. Een benadering die mensen uitnodigt hun eigen aandeel te nemen in de oplossing. Aandacht voor een gezonde leefstijl kan daar wat mij betreft niet los van worden gezien. De GGZ loopt vol met mensen die door een diagnose gelabeld zijn als patiënt en wachten op een behandeling. Wachten en inactiviteit helpen niet bij het herstel van een psychische stoornis, en het is vaak ook niet nodig. Sitagre wordt wat dat betreft een brede voordeur zonder drempels voor mensen die kampen met angst, depressie, burn-out, werkstress en aanpassingsstoornissen.”

Sitagre organiseert haar dienstverlening vanuit een eigen poli in het MC Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam, en diverse onderzoekslocaties verspreid door het land. Wij werken met een multidisciplinair klantteam van psychologen en psychiaters. Op indicatie kan tevens aanvullend arbeidsgeneeskundig en medisch specialistisch (belastbaarheids)onderzoek worden uitgevoerd via onze zusterorganisatie Ergatis. Verder beschikken wij over een exclusief landelijk netwerk van ketenpartners waardoor een efficiënte toeleiding naar adequate hulp en zorg kan worden gerealiseerd.

Klik hier voor de website van Sitagre.

Contactpersoon voor vragen:
Bas Tomassen, algemeen directeur

Ergatis 024 - 845 78 60
Sitagre 020 - 238 29 18

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.