"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Nascholing medische argumentatie en bezwaar (voor bedrijfsartsen)

Inmiddels al meer dan 500 deelnemers! Deze nascholing wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.

Datum: in nader overleg
Tijdstip: 16.00 - 20.45 uur, inloop vanaf 15.30 uur
Kosten: € 150 pp | Gratis voor NVAB-leden
Accreditatie: 4 punten/uren toegekend
Aanmelden: mail aan nascholing@ergatis.nl

In de uitvoeringspraktijk rond de beoordeling en begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers is nog regelmatig sprake van een verschillende orientatie en taal en terminologie tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts. Dit leidt ongewild tot misverstanden, tegenstellingen, onverwachte uitkomsten van WIA-beoordelingen en een groeiend aantal bezwaarzaken. Dit is zelden in het belang van de betrokken werknemer of werkgever.

In deze nascholing leert u als bedrijfsarts om ook vanuit verzekeringsgeneeskundig perspectief naar uw sociaal medische begeleiding te kijken. Aan de hand van concrete casuistiek worden veel voorkomende begrippen behandeld. U verkrijgt meer kennis van medische argumentatie ter onderbouwing van belastbaarheid en voorkoming van loonsancties. En van afwegingen voor het al dan niet maken van bezwaar tegen een beslissing van  het UWV.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen in interactieve groepssessies:

  • Onderbouwing GBM en urenbeperking
  • Aandachtspunten bij opstellen FML
  • Voorkomen, in bezwaar tegen of repareren van loonsanctie
  • Aanvraag (vervroegde) IVA
  • Bezwaar tegen uitkomst WIA keuring (<35%, 35-80%, 80-100 WGA of IVA)

Daarnaast is er ruimte voor deelnemers om eigen casuistiek in te brengen.

De nascholing wordt vanuit Ergatis verzorgd door Desiree Wierper, verzekeringsarts/medisch directeur, Rolf Foekens, stafverzekeringsarts en Edwin Khoe, bezwaarverzekeringsarts. Met medewerking van de heer mr. drs. Jim Faas, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG).

Accreditatie toegekend door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg).

Deze nascholing is eerder verzorgd in Nijmegen, Haarlem, Amsterdam, Zwolle, Breda en Utrecht.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.