"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Meten is weten: over het nut van fysieke belastbaarheidstesten

2 april 2014 - Weblog Desiree Wierper, medisch directeur Ergatis

Het aanbieden van een juiste werkbelasting die past bij de belastbaarheid van de werknemer - ook wel passende arbeid genoemd - is van belang om ziekteverzuim te voorkomen en herstel en re-integratie te bespoedigen. Zo wordt ook duurzame inzetbaarheid nagestreefd. Dat is langzamerhand wel bekend. De belastbaarheid is echter voor iedere werknemer anders en soms best lastig vast te stellen.

Belastbaarheid is een breed begrip en wordt door de verschillende medische disciplines op uiteenlopende wijzen gehanteerd. Grofweg wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • de subjectieve beleving van de werknemer zelf en feedback uit de omgeving,
  • objectieve metingen, beeldvormende diagnostiek en praktijktesten,
  • beargumenteerde theoretische bepalingen op basis van beroepsstandaarden zoals de verzekeringsgeneeskundige protocollen en NVAB-richtlijnen.

In de praktijk baseren bedrijfs- en verzekeringsartsen zich nog in beperkte mate op fysieke belastbaarheidstesten van de inspanningsfysioloog, sportarts, revalidatiearts en fysiotherapeut. Voorbeelden zijn inspanningstesten, longfunctietesten en krachttesten. Er wordt nog vaak gedacht dat cliënten deze metingen makkelijk kunnen beïnvloeden en dat ook doen als daar een belang bij is zoals bijvoorbeeld behoud van werk of het verkrijgen/behouden van een uitkering. Toch is het voor iemand die bijvoorbeeld energetische beperkingen claimt van belang om inzicht te verkrijgen in de conditie. Vooral bij ziektebeelden waar soms geen of weinig medische afwijkingen kunnen worden aangetoond - zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom - is dan een nadere objectivering vereist. Hoe lossen we dat op?

Betrouwbare metingen
Ergatis maakt op indicatie gebruik van diverse wetenschappelijk onderzochte en onderbouwde meetinstrumenten, zoals fietstesten (maximaal en submaximaal), loopbandtesten, longfunctie testen, spierkracht en coördinatie metingen (bijv. functionele capaciteitsevaluatie FCE, EMG, C3R helm, GHR test). De deelnemer voert eenmalig een selectie van gestandaardiseerde testen en werksimulatie opdrachten uit. De wijze van uitvoering wordt geobserveerd, waarbij er veel aandacht is voor een valide uitvoering.

Eventuele bewuste beïnvloeding van uitkomsten van fysieke belastbaarheidstesten door de deelnemer is goed te detecteren omdat hierbij, net als bij neuropsychologisch onderzoek, ook bewuste onderprestatie kan worden gemeten. Uit zogenoemde malingeringtesten kan worden geconcludeerd of iemand een test bewust heeft beïnvloedt. Indien dit aan de orde is kan ook de gedragsmatige component worden betrokken bij de bepaling van de (prognose van de) belastbaarheid. Soms leidt dit ook tot afwijzing van de claim. Het uitvoeren van fysieke belastbaarheidstesten kan dus betrouwbare aanvullende informatie opleveren.

Gemeenschappelijke visie op patiënt-werknemer
Fysieke belastbaarheidstesten worden door Ergatis gebruikt als hulponderzoeken en - samen met de informatie van de cliënt zelf, van de behandelaar(s) en van eventueel geconsulteerde medisch specialisten - getoetst aan de betreffende leidraad c.q. richtlijn. De onderzoeksbevindingen worden verwerkt tot een totaalrapportage over de (prognose van de) medische aandoening(en) en de belastbaarheid voor arbeid. Deze rapportage is te gebruiken door de bedrijfsarts voor de sociaal medische begeleiding van de re-integratie, door de verzekeringsarts voor het beoordelen van eventuele arbeidsongeschiktheid en door de behandelend arts voor het evalueren en zo nodig bijstellen van de behandeling. Hiermee ondersteunen wij een gemeenschappelijke visie op patiënt-werknemer niveau. Ter verbetering van het medisch handelen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. En ter voorkoming van stagnatie van herstel en re-integratie.

FML-lab voor belastbaarheidsonderzoek
De aandacht voor objectivering van belastbaarheid zal de komende tijd alleen maar toenemen als gevolg van de vergrijzende beroepsbevolking met steeds meer chronische aandoeningen, en een overheidsbeleid dat is gericht op participatie in reguliere arbeid door mensen met een handicap. Ergatis speelt hier op in met een goed geoutilleerd FML-lab om zowel fysiek, psychisch als (neuro)psychologisch belastbaarheidsonderzoek uit te voeren. Onze artsen voor Arbeid en Gezondheid werken hierin samen met bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten, (neuro)psychologen, longartsen en cardiologen. Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden.

Lees ook het artikel over functionele capaciteitsevaluatie in het Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde (zie download)

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.