"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Ook zonder de SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg

4 november 2014 - Overzichtsartikel Bas Tomasen (algemeen directeur Ergatis) en Reijer Pille (voorzitter Falke & Verbaan Groep)

Er is veel discussie over de rol, positie en toegang tot de bedrijfsarts. Zelfs de Sociaal Economische Raad (SER) komt niet verder dan een verdeeld advies aan minister Asscher over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Bas Tomassen en Reijer Pille betogen in dit artikel dat de markt haar werk doet en dat er al voldoende oplossingen zijn voor een sluitende aanpak van deze zorg. Die kan niet voor elke branche, werkgever en werkende hetzelfde worden georganiseerd, omdat de situatie en omstandigheden daarvoor te veel verschillen. De huidige wetgeving voorziet daar al in met de keuze tussen de zogenoemde maatwerkregeling of aansluiting bij een arbodienst (vangnetregeling). De discussie moet dus ook niet gaan over een nieuw stelsel of over de bedrijfsarts in zijn algemeenheid. Het is beter om die energie te besteden aan concrete maatregelen voor gezondheidsbevordering, preventie van beroepsziekten en versnelling van re-integratie bij stagnerende verzuimdossiers. Dat kan niet per Haags polderdecreet, maar moet in de arbeidsorganisatie plaatsvinden.

Download hieronder het hele artikel met een actueel overzicht van ontwikkelingen.

Naschrift: Inmiddels heeft minister Asscher op 28 januari 2015 de Tweede Kamer geinformeerd per kamerbrief en lijkt de stelselwijziging van de baan. Interessant is de verwijzing naar de arbeidsgeneeskundige diagnostiek van Ergatis bij stagnerende verzuimdossiers : "De bedrijfsarts moet ook (bij langdurende verzuimgevallen) signaleren dat het re-integratie proces om onduidelijke medische redenen stokt. Als er geen goed zicht is op herstel kan de bedrijfsarts (met instemming van de werkgever en de werknemer) een andere, beter daartoe uitgeruste arts of dienst inschakelen. Bijvoorbeeld een arts of dienst die gebruik maakt van multidisciplinaire diagnostiek gecombineerd met een behandel- en belastbaarheidsadvies."

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.