"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Werkhervatting na COVID-19

(Bron: LCI-richtlijn COVID-19, RIVM, geraadpleegd: mei 2020)

In december 2019 startte in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2). De ziekte die dit virus geeft werd COVID-19 genoemd (Corona virus disease 2019). Vanaf 30 januari 2020 sprak de WHO van een internationale bedreiging voor de volksgezondheid, op 11 maart verklaarde de WHO COVID-19 tot een pandemie. Op 27 februari 2020 werd de eerste patiënt in Nederland gediagnosticeerd.

De ziekteverschijnselen blijken wisselend, van milde tot matige klachten (80%) tot een levensbedreigend ziektebeeld. De patiënten met complicaties worden onderverdeeld in ‘ernstige pneumonie’ als zij zuurstofbehoeftig zijn (circa 65% van de gevallen), ‘kritiek’ als ze beademing nodig hebben (circa 20%), of ‘fataal’ (circa 15% van de patiënten met pneumonie). 
Mogelijke symptomen van de ziekte kunnen zijn:
- Neusverkoudheid; keelpijn (14%); (droge) hoest (68%); sputumproductie (33%);
- Moeheid (38%); spier- en gewrichtspijnen (15%);  hoofdpijn (14%)
- Koorts (88%); kortademigheid (19%) en pneumonie
- Diarree (4%); misselijkheid en braken (5%)
- Neurologische klachten komen voor bij 36,8% van de patiënten. Bekende symptomen zijn dan verlies van reukzin en smaakzin, hoofdpijn, duizeligheid, maar ook coördinatiestoornissen, epilepsie en beroerte komen voor.

China meldt in maart 2020 een case fatality rate van 2,3%. Zowel de ernst, verloop en case fatality rate is afhankelijk van onderliggende aandoeningen en neemt toe bij ouderen.

Ten aanzien van de lange termijn uitkomsten is er nog niet veel bekend, maar worden patiënten vanuit de NHG al wel doorverwezen naar www.thuisarts.nl alwaar er informatie staat over PICS:

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-herstel-na-ic-opname-met-corona
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-thuis-na-ic-opname-met-corona-en-houd-klachten
https://www.thuisarts.nl/corona/mijn-naaste-herstelt-van-ic-opname-met-corona

Ergatis heeft een belastbaarheidsonderzoek  ontwikkeld dat ingezet kan worden als er sprake is van onduidelijkheid over de belastbaarheid en adequaatheid begeleiding na een ernstig verlopen COVID-19. Klik hier voor meer productinformatie.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.