"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Nascholing ziektebegrip en belastbaarheidsbeoordeling van psychische klachten en problemen (voor bedrijfsartsen)

Al meer dan 500 deelnemers! Deze nascholing wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.

Doelgroep: bedrijfsartsen
Tijdsduur: 1 dagdeel
Kosten: € 150 pp | Gratis voor NVAB-leden en arts-verwijzers van Ergatis
Accreditatie: 4 punten/uren toegekend
Aanmelden: mail aan nascholing@ergatis.nl o.v.v. naam, contactgegevens en BIG-nr. (vergeet niet om duidelijk de gewenste datum/locatie aan te geven)

In de uitvoeringspraktijk rond de beoordeling en begeleiding van werknemers met psychische klachten is sprake van een uitdijend ziektebegrip. Inmiddels is het aandeel psychisch verzuim hoger dan verzuim als gevolg van fysieke klachten. Het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium staat onder druk door de opkomst en verdergaande labeling van persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen. Stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen leiden - al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek en middelenmisbruik - regelmatig tot re-integratieblokkerende beperkingen, problematisch verzuim en een verhoogd risico op WIA-instroom.

In deze nascholing krijgt u als bedrijfsarts handvatten aangereikt voor een goede signalering van psychopathologie en een beter inzicht in de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt de medische arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en de vaststelling van benutbare mogelijkheden behandeld. U verkrijgt meer kennis over medische argumentatie ter onderbouwing van re-integratie inspanningen ter voorkoming van loonsancties. Er is voldoende ruimte om uw eigen casuïstiek in te brengen.

De nascholing wordt vanuit Ergatis verzorgd door Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts, Nil Kaymaz, psychiater, Jim Faas, jurist/verzekeringsarts en voorzitter NVVG, en Bert Cornelius, verzekeringsarts UWV.

Accreditatie verstrekt door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg).

Deze nascholing is eerder verzorgd in Nijmegen, Amsterdam, Zwolle, Breda en Utrecht.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.