"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Nascholing Geannuleerd

SamenWerken aan duurzame inzetbaarheid bij leefstijlgebonden aandoeningen

Doelgroep Casemanagers, tevens geschikt voor arbeidsdeskundigen,  inzetbaarheidscoaches en praktijkondersteuners (POB)
Datum woensdag 13 mei Zwolle
dinsdag 19 mei Rotterdam
donderdag 28 mei Eindhoven
donderdag 4 juni Amsterdam
dinsdag 9 juni Utrecht
Tijdstip 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Kosten € 195 pp | Gratis voor relaties van Ergatis en Sitagre en leden van RSC en RNVC

Inhoudelijke opzet

Als casemanager word je soms geconfronteerd met verzuimende werknemers die je al eens eerder hebt geholpen met re-integreren. Speelt er nu iets anders of is het de eerste keer niet goed gedaan? Zijn er zaken over het hoofd gezien of heeft de werknemer een terugval? Met name bij klachten die samenhangen met een risicovolle leefstijl zien we chronische aandoeningen en een verminderde belastbaarheid ontstaan, vaak in samenhang met problemen thuis en op het werk. Het is soms lastig om knelpunten bespreekbaar te maken terwijl deze onuitgesproken duidelijk aanwezig zijn voor alle betrokkenen (de zogenoemde roze olifant). Zaken als eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en privacy kunnen daarbij – hoe waardevol ook - belemmerend zijn. Tegelijkertijd heeft de werknemer met verschillende partijen te maken en kan deze verschillende signalen en opdrachten ontvangen. Voor hulpverleners geldt dat het soms ook lastig is om een structurele bijdrage te leveren. Zeker als de werknemer (nog) niet voldoende zelfinzicht heeft in de situatie of niet goed weet om te gaan met de problematiek en er geen contact is met familie, werkgever of arbodienst. En soms kun je zelfs als casemanager een belemmering vormen, omdat je net als ieder ander mens te maken hebt met (voor)oordelen.

In deze vijfde jaarlijkse nascholingsreeks voor casemanagers staan we stil bij de volgende onderwerpen:

  • Leefstijlziektes. Hoe draag je bij aan een integrale aanpak?
  • (terugval)Preventie. Wat kun je doen richting het werk, thuis en de (poli)kliniek?
  • Klachtbeleving en culturele diversiteit. Hoe ontwikkel je professionele distantie en beteugel je (voor)oordelen?

Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts van Ergatis en Sitagre bespreekt de meest voorkomende leefstijlziektes en daarmee samenhangende medische beperkingen. Daarbij laat ze zien hoe een integrale aanpak van (sociaal medische) begeleiding, behandeling/interventie en beoordeling/second opinion tot betere resultaten leidt. En geeft ze adviezen hoe je daar als casemanager aan kunt bijdragen.

Tim van Grinsven, arts van Novadic Kentron behandelt aan de hand van een casus de patiëntreis van een patiënt met een eetstoornis. Welke kansen kunnen worden benut tijdens behandeling en re-integratie om terugval te voorkomen? Hoe kun jij als casemanager bijdragen aan een sluitende aanpak?

Jacqueline Blankenberg, verzekeringsarts bij Ergatis bespreekt haar ervaringen met het beoordelen van leefstijl gebonden klachten en beperkingen van verzuimende werknemers. Als casemanager krijg je meer inzicht in de verschillen in klachtbeleving, culturele achtergronden en mogelijkheden voor objectivering van ziekte of gebrek. Maar ook over het ontwikkelen van professionele distantie en het beteugelen van (voor)oordelen.

Aanmelden nascholing casemanagers

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.