"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Ergatis en Re-turn introduceren belastbaarheidsonderzoek voor stagnerende re-integratie na kanker

Utrecht, 11 maart 2019 – Bij mensen met kanker verloopt terugkeer naar werk niet altijd zonder knelpunten. Bij blijvende twijfel over wat iemand aankan of bij stagnerende re-integratie zonder duidelijke oorzaak is een nieuwe aanpak nodig. Ergatis en Re-turn ontwikkelden daarom een integraal belastbaarheidsonderzoek.

Wanneer een medewerker kanker heeft, begint een ingrijpend en langdurig ziekteproces met behandelingen, ziekenhuisbezoeken en revalidatie. Ergatis en Re-turn zijn deskundige organisaties die uit ervaring weten dat gerichte ondersteuning bij blijven werken en re-integratie het herstel bevordert en de re-integratie versnelt. Kunnen werken geeft ook bij kanker structuur, afleiding en zelfvertrouwen.

De fysieke en psychische gevolgen van kanker kunnen de terugkeer naar werk bemoeilijken. Vermoeidheid, pijn, angst en cognitieve beperkingen, bijvoorbeeld. Ook het vinden van een balans tussen werk, privé en herstel is uitdagend. Als medewerkers hier hulp bij nodig hebben kunnen ze terecht bij Re-turn. Re-turn ondersteunt werkgevers en werknemers bij het realiseren van een goede verbinding van herstel en re-integratie en combineert in de ondersteuning werk en re-integratie met fysiek herstel, bijvoorbeeld samen met Fysio Holland. Zo wordt duurzame inzetbaarheid gerealiseerd.

Als de belastbaarheid en inzetbaarheid van een medewerker achterblijven bij de verwachtingen leidt dat tot blijvende twijfel over wat iemand aankan. Soms ook is er sprake van stagnatie van de re-integratie zonder aanwijsbare oorzaak. In die situaties biet het belastbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Ergatis, uitkomst. Voor succesvolle re-integratie, en goede begeleiding daarbij, is het van belang om een volledig beeld te hebben van alles wat een medewerker belemmert en van de fysieke en psychische belastbaarheid van de medewerker.

Bedrijfsartsen in heel Nederland kunnen verwijzen naar het belastbaarheidsonderzoek kanker en werk door Ergatis en naar de ondersteuning door Re-turn. Met de focus op arbeidsparticipatie als herstelbevorderende factor. De verwijswijzer helpt bepalen welke verwijzing passend is. Ergatis en Re-turn werken nauw samen waardoor ook een gecombineerde aanpak mogelijk is. Hiermee kan de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment worden geboden.

Verwijswijzer

Voor meer informatie of de verwijswijzer kunt u contact opnemen met:

Merel de Jong, Ergatis, 024 - 845 78 60, www.ergatis.nl
Ragna van Hummel, Re-turn, 06 – 39109876, www.re-turn.nl

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.