"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Ergatis en Sitagre sluiten zich aan bij Zorg van de Zaak Netwerk

Utrecht 14 februari 2020 – Ergatis en Sitagre sluiten zich aan bij Zorg van de Zaak Netwerk. Daarmee versterken zij Zorg van de Zaak, het grootste platform van Nederland voor ondersteuning van mensen op impactvolle momenten die van invloed zijn op het vermogen om te participeren. Na het doorlopen van de vereiste goedkeuringsprocedures worden Ergatis en Sitagre onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Bas Tomassen, directeur van Ergatis en Sitagre, gaat tevens deel uitmaken van de netwerkdirectie van Zorg van de Zaak Netwerk.

Samen werken aan een gezonder, vitaler, gelukkiger Nederland
Bas Tomassen en Desiree Wierper-Heijnen, directeur-eigenaren van Ergatis en Sitagre: “In de afgelopen jaren zijn we hard gegroeid en hebben we inmiddels voldoende schaalgrootte voor een vaste plek in zorgpaden van professionele dienstverleners. Marius Touwen heeft met Zorg van de Zaak Netwerk al langer geleden het voortouw genomen in de markt om meer samenhang te brengen in de verschillende vormen van ondersteuning van mensen die dreigen uit te vallen of al arbeidsongeschikt zijn. Graag sluiten wij ons aan bij de missie van Zorg van Zaak om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.”

Meer toegevoegde waarde voor alle betrokkenen
Marius Touwen, oprichter en DGA van Zorg van de Zaak Netwerk: “Ergatis en Sitagre leveren een goede bijdrage aan het oplossen van behandel- en re-integratietrajecten die stagneren. Dat dient het belang van alle betrokkenen: de cliënt, diens verwijzer, werkgever en de zorgverzekeraar. Beide bedrijven hebben hun eigen profiel en klanten, maar als onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk vergroten ze de synergie tussen de verschillende netwerkonderdelen en daarmee de toegevoegde waarde van het platform. En dat is precies de opdracht voor de komende jaren.”

Verbetering van zorg
In Nederland is de behandeling van zieke patiënten anders georganiseerd dan de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers. Bij eenvoudige en kortdurende gezondheidsklachten is dat over het algemeen geen probleem. Indien de klachten langer duren kunnen de verschillen in oriëntatie echter leiden tot afstemmingsproblemen, vertraging en een gebrek aan eenduidige informatie. Door samenwerking tussen de arbodiensten, expertisebedrijven en zorginstellingen van Zorg van de Zaak Netwerk kan de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats worden geboden. Ergatis en Sitagre sluiten met hun multidisciplinaire diagnostiek en gecombineerde behandel- en belastbaarheidsadviezen naadloos aan op deze visie.
De beoogde transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZA. Naar verwachting zal de transactie in de loop van maart 2020 worden afgerond. Financiële details over de transactie worden niet bekendgemaakt.

Over Ergatis en Sitagre
Bij Ergatis werken artsen voor arbeid en gezondheid multidisciplinair samen met medisch specialisten uit ziekenhuizen en klinieken door heel Nederland voor de beoordeling van gezondheidsklachten en medische beperkingen van langdurig zieke werknemers waarvan het herstel en de re-integratie stagneert. Bijvoorbeeld in geval van een onduidelijke diagnose of prognose, bij twijfel over adequate behandeling en benutbare arbeidsmogelijkheden (belastbaarheid) of bij behoefte aan een second opinion. www.ergatis.nl Sitagre is opgericht als zusterbedrijf van Ergatis voor uitvoering van psychiatrisch onderzoek van werknemers met ernstige psychische klachten en psychiatrische stoornissen in een vroegtijdig stadium van verzuim of als onderdeel van claimbeoordeling door inkomensverzekeraars en uitkeringsinstanties. Zonder wachtlijst en met inzet van psychiaters vanaf het eerste contact. www.sitagre.nl

Over Zorg van de Zaak Netwerk
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 5400 medewerkers en een omzet van ruim 430 miljoen euro. Tot het netwerk behoren bedrijfszorgorganisaties (Zorg van de Zaak en Encare Arbozorg) én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana, Ready for Change en Novadic-Kentron), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en Naviva Kraamzorg in Deventer. En is Zorg van de Zaak ook nog hoofdsponsor van FC Utrecht, waarmee zij samen maatschappelijke projecten uitvoert op het gebied van leefstijl en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.