"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises:

 • Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten
  Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ziekteverzuim. Bijvoorbeeld in geval van een onduidelijke diagnose of prognose, twijfel over adequate behandeling en benutbare mogelijkheden (belastbaarheid), stagnatie van herstel en re-integratie, of bij behoefte aan een second opinion.
   
 • Belastbaarheidsonderzoek van medische beperkingen
  Dit product wordt ingezet als hulponderzoek indien de diagnose, behandeling en prognose reeds bekend zijn, maar behoefte bestaat aan meer inzicht in het feitelijk functioneren als gevolg van bepaalde klachten en beperkingen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het opstarten van werkhervatting, ter voorkoming van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid), of ter onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsclaims.
   
 • Medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid
  Dit product wordt ingezet voor reparatie en bekorting van loonsancties, in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV, en voor aanvragen van herbeoordelingen in het kader van de WGA (eigenrisicodragers).

Onze inzet is gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor werknemers met gezondheidsproblemen, een optimale benutting van arbeidsmogelijkheden en een correcte aanspraak op sociale verzekeringen.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de werknemer over het traject bij Ergatis. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Ergatis in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.