"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Belastbaarheidsonderzoek in FML-lab

Op indicatie voeren wij belastbaarheidsonderzoek uit aan de hand van praktijktesten, gedragsobservaties en vragenlijsten. Dit wordt ingezet indien de diagnose, behandeling en prognose reeds bekend zijn, maar behoefte bestaat aan meer inzicht in het feitelijk functioneren als gevolg van bepaalde klachten en beperkingen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het opstarten van werkhervatting, ter voorkoming van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid), of ter onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsclaims.

Wij bieden de volgende onderzoeken:

Fysiek-functioneel belastbaarheidsonderzoek (FBO)
Wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van statische houdingen en dynamische handelingen te meten, en na te gaan hoe mensen omgaan met hun gezondheidsklachten (coping). Bijvoorbeeld in geval van medische beperkingen na een operatie of het bereiken van een medische eindsituatie. Betreft rubriek 3, 4, 5 en eventueel 6 van de FML.

Psychisch belastbaarheidsonderzoek (PBO)
Wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van persoonlijk en sociaal functioneren te meten, en aandachtspunten te formuleren ten aanzien van passend werk om terugval c.q. verergering van klachten te voorkomen (duurzame inzetbaarheid). Bijvoorbeeld in geval van burn-out/spanningsklachten, aanpassingsstoornissen of arbeidsgerelateerde stress. Betreft rubriek 1 en 2 en eventueel 6 van de FML.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
Wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van cognitieve belastbaarheid, concentratie en geheugenfunctie te meten. Bijvoorbeeld in geval van whiplash, niet aangeboren hersenletsel (NAH), parkinson, dementie/Alzheimer, CVA of MS. Betreft rubriek 1, 2 en eventueel 6 van de FML.

Belastbaarheidsonderzoek Kanker en Werk (BKW)
Wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen waar sprake is van een diagnose kanker en daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten. Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een combinatie van fysiek en psychisch belastbaarheidsonderzoek. Met op indicatie tevens aanvullend psychiatrisch onderzoek om een eventuele klinische stoornis zoals angst of depressie uit te sluiten en/of neuropsychologisch onderzoek om problemen met geheugen, concentratie en aandacht in kaart te brengen. Hierdoor kunnen mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd.

Integraal belastbaarheidsonderzoek
Wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen op basis van een conditietest en een fysiek en psychisch/cognitief belastbaarheidsonderzoek (2 testdagen). Bijvoorbeeld voor mensen die regelmatig uitvallen als gevolg van chronische aandoeningen en/of met klachten die samenhangen met het metaboolsyndroom. Hierdoor kunnen mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd.

Daarnaast leveren wij bij twijfel aan de diagnose, behandeling of prognose tevens aanvullend medisch specialistisch onderzoek. Wij beschikken over alle medische specialismen om de meest voorkomende medische klachten goed te kunnen beoordelen.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de werknemer over het traject bij Ergatis. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Ergatis in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.