"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Belastbaarheidsonderzoek na IC-opname

Klachten na IC-opname
Als medewerkers op een Intensive Care (IC) opgenomen zijn geweest, dan zijn zij vaak acuut en in ieder geval ernstig ziek geweest. Tijdens de opname zijn zij niet in staat geweest om te werken. In de periode van herstel is het belangrijk om na te gaan of de medewerker weer in bepaalde mate kan deelnemen aan het arbeidsproces. Het is daarbij van belang om aandacht te hebben voor de invloed die de IC behandeling kan hebben.

Een aanzienlijk deel van de mensen die op een IC zijn behandeld heeft langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren. Het post-intensive care syndroom (PICS) is de term waarmee de lichamelijke, cognitieve en psychische verschijnselen wordt aangeduid. Klachten kunnen jaren na ontslag van een IC nog aanwezig zijn, vaak met een verminderde kwaliteit van leven en aanzienlijke beperkingen tot gevolg. 

Wanneer inzetten?
Het scala aan klachten kan leiden tot een stagnerend herstelverloop of vertraging in re-integratie. Voor succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het dan ook van belang een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid van een medewerker, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na een IC opname stelt dit als doel.

Inhoud belastbaarheidsonderzoek
Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na een IC opname wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen die behandeld zijn op een IC en nadien daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten ervaren. Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een gesprek met een arts die gepromoveerd is op de problematiek verband houdend met een IC opname. Aan de hand van het gesprek wordt een inschatting gemaakt van welk belastbaarheidsonderzoek op zijn plaats is. Tevens kan er, afhankelijk van de bevindingen bij het eerste gesprek, aanvullende diagnostiek ingezet worden. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) fysiek, neuropsychologisch en psychisch onderzoek, zo nodig in combinatie met specifieke medisch specialistische diagnostiek. De potentiële bouwstenen van het onderzoek staan hieronder weergegeven. Hierdoor kunnen de mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden.

Werkhervatting na Intensive Care opname

Overige informatie
Lichamelijke klachten vloeien voornamelijk voort uit deconditionering en IC-gerelateerde spierzwakte en zenuwpijnen. Contracturen, longproblemen en ondervoeding kunnen ook een belangrijke rol spelen. Cognitieve problemen kunnen zich op alle domeinen voordoen, waarbij geheugen en executieve functies het meest frequent zijn aangedaan. De ernst van de klachten varieert van subtiele veranderingen tot complete ADL afhankelijkheid. Psychische klachten komen tevens frequent voor. Ook hier varieert de ernst van de klachten. Klachten kunnen passen bij een fulminante klinische stoornis zoals angst, depressie of een posttraumatische stress stoornis, of er kunnen mildere psychische problemen spelen zoals bijvoorbeeld zingevingsproblematiek.

Afstemming over verwijzing naar Ergatis
Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.