"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid

Ergatis levert medische argumentatie van arbeids(on)geschiktheid voor het realiseren van een correcte aanspraak op sociale verzekeringen.

Indien het UWV bij de toetsing van een WIA-aanvraag heeft vastgesteld dat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn gepleegd helpen wij bij de reparatie en bekorting van de loonsanctie. Bij een te betwisten loonsanctie of uitkomst van een WIA-keuring (bijv. 80-100 WGA i.p.v. IVA) verzorgen wij de bezwaarzaak tegen het UWV. En verder worden wij door eigenrisicodragers ingeschakeld voor periodiek onderzoek van (ex-)werknemers die zijn ingestroomd in de WGA, om na te gaan of sprake is van een gewijzigde gezondheidssituatie en zo nodig een herbeoordelingsaanvraag bij het UWV in te dienen.

Daarnaast werken wij als gerechtelijk deskundige voor Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep bij geschillen op het terrein van sociale verzekeringen.

Onze aanpak en doorlooptijd stemmen wij af op de deadline in de betreffende procedure.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor een objectieve beoordeling en onderbouwing van re-integratieinspanningen of de arbeidsongeschiktheidsclaim in uw dossier.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de werknemer over het traject bij Ergatis. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Ergatis in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.