"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek (MDBO)

Wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien cognitieve belastbaarheid (vermoeibaarheid en herstelvermogen) en cognitieve functies te meten. Betreft rubriek 1, 2 en eventueel 6 van de FML. Een onderzoek dat vaak wordt ingezet bij chronische vermoeidheid, chronische pijn, Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), ziekte van Lyme, niet aangeboren hersenletsel, burn-out of overspanning.

Wat is mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek (MDBO)?
Een mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek, afgekort MDBO, is een speciaal ontwikkeld onderzoek dat enerzijds de cognitieve functies onderzoekt en anderzijds het verloop van cognitieve prestaties in de tijd in kaart brengt. Cliënten worden gedurende langere tijd getest en met behulp van specifieke taken wordt de ervaren vermoeidheid afgezet tegen objectieve cognitieve prestaties waarmee de vermoeibaarheid en het herstelvermogen vastgesteld worden.

Waarom wordt een MDBO uitgevoerd?
Een mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd indien langdurige mentale inspanning van invloed lijkt op de cognitieve prestaties en een regulier neuropsychologisch onderzoek ontoereikend is om het verloop van de prestaties optimaal te onderzoeken. Een MDBO kan meer duidelijkheid bieden in geval vermoeidheidsklachten. Het doel van het onderzoek is de klachten nader te onderzoeken, de ernst van de problemen vast te stellen, de problemen te verklaren en advies te bieden voor de toekomst.

Hoe lang duurt een MDBO?
Het onderzoek duurt ongeveer 7 uur, inclusief pauzes.

Hoe wordt een MDBO uitgevoerd?
Het MDBO bestaat uit verschillende onderdelen: een vraaggesprek en het uitvoeren van testen. Tevens zijn er een aantal rustmomenten. In het gesprek vraagt de neuropsycholoog naar de aard van de klachten van de cliënt en de gevolgen die betrokkene daarvan ervaart in het dagelijks leven en in het werk. Vervolgens voert de cliënt een aantal testen uit. Deze testen doet betrokkene alleen. Tot slot is er ruimte voor het stellen van vragen. Na het testonderzoek verwerkt de neuropsycholoog de gegevens. De uitkomsten en bevindingen van het MDBO worden aan de arts van Ergatis verstrekt. De arts gebruikt dit vervolgens voor een medische eindconclusie en advies, en bespreekt dit met betrokkene.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.