"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Vitaal Herstel Onderzoek (VHO)

Wat is een vitaal herstel onderzoek?
Een vitaal herstel onderzoek is een onderzoek naar de relatie tussen belastbaarheid en leefstijlfactoren. Het brengt de huidige gezondheid en vitaliteit in kaart en inventariseert knelpunten en verbetermogelijkheden op het gebied van conditie, werk/privé-balans, voeding, zingeving, bewegen, middelengebruik, slaap, schermtijd en ontspanning. De uitkomsten worden vertaald naar een passend leefstijl-, begeleidings- en trainingsadvies ter bevordering van vitaliteit en (duurzaam) herstel.

Waarom wordt er een vitaal herstel onderzoek uitgevoerd?
Als mensen arbeidsongeschikt zijn of raken gaat dit vaak gepaard met een afgenomen vitaliteit. Veel gezondheidsklachten worden mede veroorzaakt of onderhouden door een niet optimale veerkracht of leefstijlpatronen. Bij het vitaal herstelonderzoek staan niet de gezondheidsklachten/problemen centraal maar ligt de nadruk op hoe herstel kan worden bevorderd. Als medewerkers zich gezonder voelen zijn ze meer tevreden met hun leven en functioneren ze beter. Een gezonde leefstijl is dus van groot belang. Daarnaast dragen fitheid en vitaliteit bij aan een goede natuurlijke weerstand tegen ziektes en aan een grotere mentale weerbaarheid voor stress. Leefstijl is daarmee van invloed op de fysieke en psychische belastbaarheid. Het doel van het onderzoek is de medewerker te adviseren en meer regie te geven over de gezondheid, verminderen van klachten en het verbeteren van de vitaliteit.

Hoe lang duurt een vitaal herstel onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit twee sessies: een fysiek onderzoek door de sportarts van ongeveer 1,5 uur en een online gesprek met de vitaliteitscoach van ongeveer 45 minuten.

Hoe wordt een vitaal herstel onderzoek uitgevoerd?
Een vitaal herstel onderzoek wordt uitgevoerd door een sportarts in combinatie met een vitaliteitscoach. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt betrokkene een digitale vragenlijst die het onderzoek bij Ergatis ondersteunt. Het onderzoek van de sportarts bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en diverse testen (o.a. een submaximale inspanningstest passend bij de conditie) en metingen (o.a. bloeddruk, longfunctie, vetpercentage).

Hierop volgt een gesprek met de vitaliteitscoach over de aandachtspunten welke uit het onderzoek zijn gekomen en worden doelstellingen besproken ter verbetering van de vitaliteit. Mocht een traject bij een vitaliteitscoach passend zijn om de vitaliteit en het herstel c.q. de duurzame inzetbaarheid te vergroten, dan kunnen wij de zorgbemiddeling aanbieden. 

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.