"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Herbeoordeling gewijzigde gezondheid WGA-ERD

Wat betekent WGA?
WGA betekent Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling maakt onderdeel uit van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en staat open voor werknemers die na twee jaar ziekte meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn. Of die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn maar niet duurzaam.

Wanneer voert het UWV een herbeoordeling uit?
Het UWV voert conform de wettelijke termijnen zoals na afloop van de loongerelateerde uitkering (LGU) een herbeoordeling uit, of zoveel eerder indien de verzekeringsarts van het UWV dat heeft aangegeven bij de WIA-beoordeling. Daarnaast wordt een herbeoordeling uitgevoerd indien dit door of namens een werkgever die eigen risico drager is voor de WGA wordt aangevraagd. Vanwege achterstanden bij het UWV wordt voorrang gegeven aan de herbeoordelingsaanvragen van eigen risico dragers.

Wanneer kan een herbeoordeling worden aangevraagd bij het UWV?
Een herbeoordeling kan worden aangevraagd Indien sprake is van een gewijzigde gezondheid. Dit kan worden nagegaan door middel van een medisch onderzoek van de actuele situatie van betrokkene en deze te vergelijken met het laatste medisch oordeel van het UWV.

Op welke wijze ondersteunt Ergatis eigen risico dragers bij herbeoordelingsaanvragen?
Ergatis vraagt het dossier op bij het UWV en voert een medisch onderzoek uit van de actuele gezondheidssituatie van de (ex-)werknemer. Daarnaast wordt een verzekeringsgeneeskundige beoordeling uitgevoerd om na te gaan of sprake is van een verbeterde belastbaarheid waardoor re-integratie kan worden opgestart, of dat sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid waarvoor een IVA-uitkering kan worden aangevraagd. Indien geen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid maar wel van ernstige en duurzame medische beperkingen, wordt tevens een arbeidsdeskundige beoordeling uitgevoerd om na te gaan of er reeële arbeidsmogelijkheden zijn, of dat sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid op arbeidsdeskundige gronden. Ergatis stelt een herbeoordelingsaanvraag op voor de werkgever en stuurt deze samen met de uitgebreide medische rapportage naar het UWV. Op basis van de beslissing van het UWV adviseert Ergatis over een eventuele bezwaarprocedure.

Welke andere diensten levert Ergatis op het gebied van de WGA?
Voor gespecialiseerde opdrachtgevers met eigen medisch adviseurs zoals verzekeraars, arbodiensten en casemanagement centrales, levert Ergatis desgevraagd alleen medisch specialistisch onderzoek of belastbaarheidsonderzoek ter onderbouwing van een herbeoordelingsaanvraag. In deze gevallen verzorgt de opdrachtgever zelf de medisch-inhoudelijke en administratief-logistieke afhandeling van de herbeoordelingsaanvraag bij het UWV.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor een objectieve beoordeling en onderbouwing van een WGA-herbeoordelingsaanvraag bij het UWV.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.