"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Belastbaarheidsonderzoek ASS/ADHD

ASS of AD(H)D
Autismespectrumstoornis (ASS) en Attention deficit hyperactivity disorder (AD(H)D) zijn aangeboren stoornissen in de ontwikkeling van de hersenen.
Mensen met ASS zijn gevoelig voor veranderingen en omgevingsprikkels. Mensen met AD(H)D kunnen vergeetachtig, ongeconcentreerd, rusteloos en gemakkelijk afgeleid zijn door bijzaken. Wanneer hiervoor niet voldoende aandacht is in de privé- of werkomgeving kan dit tot problemen, uitval of een stagnerende re-integratie leiden. Tevens hebben zij een verhoogd risico om andere psychische problemen zoals bijvoorbeeld een depressie te ontwikkelen. Het goed in kaart brengen van de juiste werkomgeving, hun talenten en eventueel noodzakelijke begeleiding kan leiden tot een duurzamer en optimaler functioneren van een medewerker met ASS of AD(H)D.

Wanneer inzetten?
Een belastbaarheidsonderzoek bij ASS of AD(H)D kan worden ingezet wanneer er sprake is van verzuim van werk, een stagnerend herstelverloop of vertraging in re-integratie. Ook wanneer er twijfels zijn rondom duurzame inzetbaarheid kan een belastbaarheidsonderzoek waardevol zijn. Het is in dit kader van belang om een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid op persoonlijk en sociaal functioneren van een medewerker, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde Belastbaarheidsonderzoek ASS/AD(H)D stelt dit als doel.  

Inhoud belastbaarheidsonderzoek
Belastbaarheidsonderzoek ASS/AD(H)D wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen die gediagnosticeerd zijn met ASS of AD(H)D en daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten ervaren. Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een gesprek met een arts voor arbeid en gezondheid. Vervolgens zal een psychiater ingezet worden, ter evaluatie van de diagnosestelling en het vaststellen van eventuele bijkomende psychische problematiek. Ook zal er een psychisch belastbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. De potentiële bouwstenen van het onderzoek staan hieronder weergegeven. Met behulp van dit onderzoekstraject kunnen de mogelijkheden en beperkingen in de rubrieken I, II en VI (persoonlijk, sociaal functioneren en werktijden) van de FML worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden. Dit alles ter bevordering van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Afstemming over verwijzing naar Ergatis
Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.