"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Belastbaarheidsonderzoek Kanker en Werk

Kanker en Werk
Wanneer een medewerker gediagnosticeerd wordt met een diagnose kanker is dat vaak de start van een ingrijpend ziekteproces waarbij de acute fase in het teken staat van diagnose, behandeling en ziekenhuisbezoeken.

Afhankelijk van de ernst en intensiteit van diagnose en behandeling is betrokkene wel of niet (gedeeltelijk) in staat om te blijven werken, maar veelal leidt het tot een volledige ziekmelding. In dat geval maakt de medewerker voor langere tijd geen deel meer uit van het arbeidsproces. Soms is er in deze periode ook weinig contact tussen betrokkene en werkgever (mogelijk) waardoor de afstand tot werk wordt vergroot terwijl werk juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan structuur, gevoel van waardering en zelfvertrouwen.

Voor medewerkers die volledig zijn ziek gemeld (en ook voor hen die gedeeltelijk zijn blijven werken) is de terugkeer naar werk vaak lastig. Naast veranderingen in de functie en organisatie gaat kanker gepaard met korte en lange termijn gevolgen die het proces van terugkeer naar werk en behoud van werk bemoeilijken. Een medewerker kan bijvoorbeeld last hebben van: hevige vermoeidheid, fysieke klachten (pijn, oedeem), psychische klachten (angst, depressie) en cognitieve beperkingen. Naast het re-integratieproces dient er ook een nieuwe balans gevonden te worden tussen werk- en privé en spelen er bepaalde levensvragen.

Hoe betrokkene het ziekteproces ervaart en in een later stadium kan omgaan met klachten en beperkingen hangt samen met iemands psychische belastbaarheid. Zo kan een scala aan knelpunten en verminderde psychische belastbaarheid leiden tot een stagnerend herstelverloop, vertraging in re-integratie of hernieuwde uitval. Voor succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het dan ook van belang een volledig beeld te schetsen van belemmerende en bevorderende factoren en de psychische belastbaarheid van een medewerker. Dit doel dient het speciaal ontwikkelde belastbaarheidsonderzoek Kanker & Werk.

Wanneer inzetten?
Een Belastbaarheidsonderzoek Kanker & Werk kan op ieder gewenst moment worden ingezet bij:

  • Ervaren knelpunten ten aanzien energie, emotionele stabiliteit, mentale veerkracht en cognitieve vaardigheden;
  • Twijfel over verdere vergroting van belastbaarheid op eigen kracht en/of behoefte aan advies over belastbaarheidsverhogende interventies;
  • Onduidelijkheid over de effectiviteit van de coping van cliënt en/of een vermoeden van een psychische stoornis als verklarende factor voor stagnatie van de re-integratie;
  • Behoefte aan een medisch geobjectiveerd beeld van medische beperkingen en arbeidsmogelijkheden t.b.v. herplaatsing in eigen werk.

Inhoud belastbaarheidsonderzoek
Een belastbaarheidsonderzoek Kanker en Werk wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen waar sprake is van een diagnose kanker en daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten. Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een combinatie van fysiek en psychisch belastbaarheidsonderzoek. Met op indicatie tevens aanvullend psychiatrisch onderzoek om een eventuele klinische stoornis zoals angst of depressie uit te sluiten en/of neuropsychologisch onderzoek om problemen met geheugen, concentratie en aandacht in kaart te brengen. Hierdoor kunnen mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd.

Belastbaarheidsonderzoek  Kanker en Werk

Afstemming over verwijzing naar Ergatis
Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.