"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Belastbaarheidsonderzoek NAH

Werkhervatting na NAH
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelterm die gebruikt wordt voor verworven hersenletsel of een hersenbeschadiging ergens na de geboorte gedurende het leven. De meest voorkomende oorzaken van NAH zijn een beroerte, een ongeluk, een infectie of een tumor in de hersenen. NAH leidt tot een breuk in de levenslijn; er is sprake van een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Hersenletsel verandert mensen.

De gevolgen kunnen ernstig en van blijvende duur zijn. Daarmee zijn zij vaak heel ingrijpend en bemoeilijken zij soms het oppakken van het ‘gewone’ leven. Het kan voorkomen dat tijdens re-integratie blijkt dat werkhervatting moeilijk verloopt. Dit kan door lichamelijke gevolgen van NAH komen, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of het minder goed kunnen bewegen van armen of benen. Ook eventuele cognitieve problemen kunnen re-integratie bemoeilijken, zoals bijvoorbeeld trager denken, minder goed kunnen concentreren of sneller overprikkeld raken. Tevens kan  het leren omgaan en wennen aan de nieuwe situatie lastig zijn, dit kan vergeleken worden met een rouwproces. Het kan voorkomen dat de psychische problemen dusdanig van aard zijn dat ook zij re-integratie in de weg staan.

Wanneer inzetten?
Voor een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het van belang een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid van een medewerker, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na NAH stelt dit als doel.

Inhoud belastbaarheidsonderzoek
Belastbaarheidsonderzoek Werkhervatting na NAH wordt uitgevoerd om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij mensen met NAH die daarmee samenhangende arbeidsrelevante gezondheidsklachten ervaren. Het belastbaarheidsonderzoek bestaat uit een gesprek met een arts met kennis en ervaring op het gebied van NAH. Het is bij dit gesprek van belang dat er naast de betrokkene ook iemand uit de rechtstreekse omgeving gehoord wordt, omdat ook hier waardevolle informatie uit naar voren kan komen. Aan de hand van dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van welk belastbaarheidsonderzoek op zijn plaats is. Tevens kan er, afhankelijk van de bevindingen bij het eerste gesprek, aanvullende diagnostiek ingezet worden. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) fysiek, neuropsychologisch en psychisch onderzoek, zo nodig in combinatie met specifieke medisch specialistische diagnostiek. De potentiële bouwstenen van het onderzoek staan hieronder weergegeven. Met behulp van dit onderzoekstraject kunnen de mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de FML worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden. Dit alles ter bevordering van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Belastbaarheidsonderzoek NAH

Afstemming over verwijzing naar Ergatis
Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.