"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van cognitieve belastbaarheid, concentratie en geheugenfunctie te meten. Bijvoorbeeld in geval van whiplash, niet aangeboren hersenletsel (NAH), parkinson, dementie/Alzheimer, CVA of MS. Betreft rubriek 1, 2 en eventueel 6 van de FML.

Wat is neuropsychologisch onderzoek (NPO)?
De neuropsychologie is een vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en werking van de hersenen. Een neuropsychologisch onderzoek, afgekort NPO, is een onderzoek naar iemands mentale belastbaarheid. Het brengt in kaart hoe betrokkene zich kan concentreren, hoe het geheugen functioneert en hoe betrokkene zijn of haar aandacht kan verdelen en richten.

Waarom wordt een NPO uitgevoerd?
Een NPO kan meer duidelijkheid bieden in geval van cognitieve klachten zonder duidelijke oorzaak, een aangeboren afwijking heeft of een neurologisch ziektebeeld heeft (bijvoorbeeld parkinson of MS). Daarnaast is een NPO zinvol indien betrokkene mogelijk een hersenaandoening heeft als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte (infarct of bloeding) of een ziekte (infectie, tumor). Het doel van het onderzoek is de klachten nader te onderzoeken, de ernst van de problemen vast te stellen, de problemen te verklaren en advies te bieden voor de toekomst.

Hoe lang duurt een NPO?
Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur. 

Hoe wordt een NPO uitgevoerd?
Het NPO bestaat uit 2 delen: een neuropsychologisch vraaggesprek en het uitvoeren van testen. In het gesprek vraagt de neuropsycholoog naar de aard van de klachten van de cliënt en de gevolgen die betrokkene daarvan ervaart in het dagelijks leven en in het werk. Het kan nuttig zijn als iemand uit de naaste omgeving van betrokkene bij dit gesprek aanwezig is om één en ander nader toe te lichten. Vervolgens voert de cliënt een aantal testen uit. Deze testen doet betrokkene alleen. Tot slot is er ruimte voor het stellen van vragen. Na het testonderzoek verwerkt de neuropsycholoog de testen. De uitkomsten en bevindingen van het NPO worden aan de arts van Ergatis verstrekt. De arts gebruikt dit vervolgens voor een medische eindconclusie en advies, en bespreekt dit met betrokkene.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.