"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Psychisch belastbaarheidsonderzoek

Een psychisch belastbaarheidsonderzoek (PBO) wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van persoonlijk en sociaal functioneren te meten, en aandachtspunten te formuleren ten aanzien van passend werk om terugval c.q. verergering van klachten te voorkomen (duurzame inzetbaarheid). Bijvoorbeeld in geval van burn-out/spanningsklachten, aanpassingsstoornissen of arbeidsgerelateerde stress.

Wat is een psychisch belastbaarheidsonderzoek (PBO)?
Een psychisch belastbaarheidsonderzoek, afgekort PBO, is een onderzoek van de psychische belastbaarheid. Het onderzoek brengt in kaart hoe iemand omgaat met spanning, druk en stress, hoe de sociale interactie met anderen verloopt, welke situaties voor betrokkene belastend zijn, en op welk niveau betrokkene op dat moment functioneert. Dit geheel wordt ook wel iemands draagkracht genoemd.

Waarom wordt een PBO uitgevoerd?
Een PBO kan meer duidelijkheid bieden over de psychische belastbaarheid indien betrokkene in zijn of haar persoonlijk en sociaal functioneren wordt belemmerd als gevolg van ziekte of gebrek. Bijvoorbeeld in geval van burn-out of spanningsklachten, bij aanpassingsstoornissen of bij milde angst- en/of depressieve stoornissen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de aard en de ernst van de problematiek, en het formuleren van aandachtspunten in relatie tot passende arbeid. Ter bevordering van verder herstel en om te voorkomen dat de klachten terugkeren.

Hoe lang duurt een PBO?
Het onderzoek duurt inclusief pauzes ongeveer 4 uur.

Hoe wordt een PBO uitgevoerd?
Het PBO wordt uitgevoerd door een psycholoog. Het onderzoek begint met een gesprek over de psychische klachten van cliënt en de gevolgen die betrokkene daarvan ervaart in de arbeidssituatie. Vervolgens worden meerdere op de problematiek van betrokkene afgestemde vragenlijsten en testen afgenomen. Aan het einde van de dag worden de testresultaten en de antwoorden uit de vragenlijsten met betrokkene geëvalueerd. De uitkomsten en bevindingen worden aan de arts van Ergatis verstrekt. De arts gebruikt dit vervolgens voor een medische eindconclusie en advies, en bespreekt dit met betrokkene.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.