"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Reparatie en bekorting loonsanctie

Wat is een loonsanctie?
Een loonsanctie is een verlenging van de wachttijd voor de WIA-beoordeling van een zieke werknemer met maximaal 12 maanden. In deze periode blijft de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever van kracht. Daarmee kan de totale loondoorbetalingsperiode bij ziekte dus oplopen van twee jaar tot maximaal drie jaar.

Wanneer wordt een loonsanctie opgelegd?
Het UWV legt de werkgever een loonsanctie op indien zij van mening is dat onvoldoende inspanningen zijn gepleegd om de zieke werknemer te re-integreren. Hiervoor beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Dit wordt ook wel de RIV-toets genoemd. De meeste loonsancties worden opgelegd vanwege het onvoldoende benutten van mogelijkheden om (gedeeltelijk) te werken. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend werk is verricht, er niet is aangetoond dat de werknemer niet herplaatsbaar is in het eigen of ander werk bij de werkgever, of omdat te laat externe re-integratie is opgestart. Vaak komt dit omdat het UWV uitgaat van een andere (hogere) belastbaarheid van de zieke werknemer dan de werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

Hoe kan een loonsanctie worden opgeheven?
Een loonsanctie kan op twee manieren worden opgeheven. De eerste manier is het starten van een bezwaarprocedure tegen de beslissing van het UWV. Dit heeft echter alleen kans van slagen indien kan worden onderbouwd dat er geen re-integratiekansen zijn gemist. Bijvoorbeeld omdat er geen reeële arbeidsmogelijkheden waren, er sprake was van een sterk wisselende belastbaarheid, of omdat de werknemer een zeer beperkte beschikbaarheid had als gevolg van behandeling.
Indien bezwaar niet kansrijk wordt geacht, dienen de de door het UWV genoemde tekortkomingen te worden gerepareerd. Na reparatie van de tekortkomingen kan een bekortingsverzoek worden ingediend bij het UWV.

Op welke wijze ondersteunt Ergatis bij het repareren van een loonsanctie?
Ergatis onderzoekt de werknemer en stelt een actueel en medisch onderbouwd belastbaarheidsprofiel (FML) op dat voldoet aan de verzekeringsgeneeskundige eisen van het UWV. Aan de hand van de actuele FML kan een arbeidsdeskundige vervolgens de mogelijkheden voor re-integratie onderbouwen.
De re-integratie is geslaagd indien de werknemer structureel voor ten minste 65% van zijn oorspronkelijke loonwaarde is herplaatst. Indien dit niet mogelijk blijkt en er desondanks wel een reële termijn (tenminste 6 maanden) externe re-integratie heeft plaatsgevonden waarover een eindrapportage is opgesteld, kan een bekortingsverzoek worden ingediend bij UWV. Indien het UWV van mening is dat de tekortkomingen zijn gerepareerd volgt de WIA-beoordeling en is de loonsanctie beëindigd.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor een medisch geobjectiveerd belastbaarheidsprofiel ter reparatie en bekorting van een loonsanctie.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.