"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Opleidingsinrichting Verzekeringsgeneeskunde

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van het KNMG heeft Ergatis per 27 maart 2015 erkend als opleidingsinrichting voor Verzekeringsgeneeskunde.

In samenwerking met Vervolgopleiding tot verzekeringsarts (SGBO) - Radboudumc bieden we artsen de mogelijkheid om zich vanuit de beroepspraktijk van Ergatis te specialiseren tot verzekeringsarts. De opleiders binnen onze opleidingsinrichting zijn Desiree Wierper-Heijnen, Jacqueline Blankenberg en Frank Perquin. Coördinator van de opleidingsinrichting is Frédérique Schleidt-Couprie.

In Nederland is slechts een beperkt aantal organisaties erkend als opleidingsinrichting voor verzekeringsartsen, waaronder het UWV. De erkenning als opleidingsinrichting biedt Ergatis de mogelijkheid om verzekeringsartsen op te leiden vanuit een eigen visie en opleidingsbeleid, en bij te dragen aan de instroom in het beroep. Ons opleidingsbeleid is afgestemd op het functioneren als professional in de private markt met een meervoudig klantsysteem te weten de cliënt, diens verwijzer en de opdrachtgever.

Alle medische rapportages van Ergatis worden vastgesteld door een geregistreerde verzekeringsarts. Niet als verzekeringsarts geregistreerde artsen (ANIOS/AIOS Verzekeringsgeneeskunde) werken onder supervisie van een geregistreerde collega. Deze supervisor begeleidt de arts gedurende het onderzoekstraject, beoordeelt diens onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen, en ondertekent de medische rapportage. Op indicatie heeft de verzekeringsarts voor vaststelling van de medische rapportage zelf aanvullend contact met de cliënt en verwijzer. Deze werkwijze maakt integraal onderdeel uit van een door Bureau Veritas gecertificeerd kwaliteitssysteem ISO 9001 (Zorg en Welzijn), ISO 27001 en NEN 7510.

Erkend door:

In samenwerking met:

Deskundigheid

De medische aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie behoren tot het domein van de arts voor arbeid en gezondheid (bedrijfs- en verzekeringsartsen). Alle artsen voor arbeid en gezondheid van Ergatis zijn ...

Meer informatie

Kwaliteit

Ergatis stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Hiervoor hebben wij ons kwaliteitsbeleid ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.