"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Deskundigheid

De medische aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie behoren tot het domein van de arts voor arbeid en gezondheid (bedrijfs- en verzekeringsartsen).

Alle artsen voor arbeid en gezondheid van Ergatis zijn geregistreerd als bedrijfs- of verzekeringsarts in het specialistenregister voor sociaal geneeskundigen zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, en werken volgens binnen de beroepsgroep algemeen aanvaarde professionele richtlijnen.

In dat kader kunnen de artsen van Ergatis als deskundige worden aangemerkt zoals bedoeld in artikel 7:629 en 7:660a Burgerlijk Wetboek, te weten een gecertificeerde persoon of instelling dan wel een bedrijfsarts (artikel 14 en 14a Arbeidsomstandighedenwet, artikel 25 lid 5 WIA, artikel 2.2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar).

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.