"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Deskundigenoordeel UWV

Wat is een deskundigenoordeel van het UWV?
Een deskundigenoordeel is een oordeel van het UWV over de re-integratie. Zowel werkgever als werknemer kunnen een DO aanvragen. Dit gebeurt met name in geval van onenigheid over de re-integratie en bij gespannen arbeidsrelaties. Het UWV geeft telkens antwoord op één van de volgende vragen:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen? of
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie? of
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend? of
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer? of
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Het DO van het UWV is een momentopname waarbij het UWV functioneert als een soort scheidsrechter omdat het veelal draait om de vraag wie gelijk krijgt. Het UWV geeft in het DO geen advies over hoe u de re-integratie verder kunt aanpakken. Daarnaast is een DO niet bindend maar betrekt het UWV het wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag. Een DO kan worden aangevraagd tot 18 maanden na de 1e ziektedag.

Wanneer kunt u beter een medische expertise bij Ergatis aanvragen?
Indien u juist in goed overleg met uw werknemer en met behoud van de arbeidsrelatie de re-integratie wilt vlottrekken kunt u beter Ergatis inschakelen. Onze ervaring is dat het werken aan een nieuw gemeenschappelijk startpunt voor de re-integratie vaak sneller leidt tot oplossingen dan wanneer partijen onverkort vasthouden aan eigen standpunten. Het credo daarbij is: meten = weten. Op basis van objectieve medische informatie wordt de koers uitgezet.

De nadruk in de medische expertises van Ergatis ligt op de beoordeling van de belastbaarheid van de zieke werknemer. Daarbij worden de volgende zaken uitgezocht:

  • Wordt de werknemer adequaat behandeld? Zo nee: welke interventie kan worden ingezet?
  • Wat is de belastbaarheid van de werknemer? Welke arbeidsmogelijkheden kunnen worden benut in passend werk ter bevordering van verder herstel?
  • Wat is de prognose van de medische beperkingen? Wat is het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid?
  • Wat zijn de aandachtspunten voor werkhervatting om terugval in klachten en verzuim te voorkomen?

Desgewenst leveren we in het verlengde van de medische expertise tevens aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek en advies over passende arbeid.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.