"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Ervaringen

Hierbij stem ik in met het verstrekken van de conclusiebrief aan mijn werkgever en het verstrekken van de FML aan mijn bedrijfsarts.
Ook wil ik aangeven dat de arts eea wederom uitstekend heeft verwoord en gerapporteerd en wil ik alle betrokken artsen en behandelaren bedanken."

Bericht cliënt naar aanleiding van onderzoek

"Zeer correct en vriendelijke medewerkers. Erg kundig. Een dikke pluim!"
Anonieme feedback uit cliënttevredenheidsenquete

'Ik zal het Cliënt tevredenheidsonderzoek nog invullen, maar wil u bij voorbaat al laten weten dat ik het contact met u en uw collega's als zeer prettig en professioneel heb ervaren. Ik zag erg op tegen het hele traject maar door de empathie die ik voelde raakte ik op mijn gemak.'
J.V.

"Ik heb kennis genomen van de grondige en zorgvuldige rapportages en conclusies. Ik heb geen bezwaar tegen het feit dat de conclusiebrief en de FML aan de verzuimmanager van mijn werkgever ter beschikking worden gesteld. Ik zal de overige, medische aspecten aanstaande dinsdag bespreken in het vervolgoverleg met de bedrijfsarts en dat nadien blijven doen totdat mijn re-integratietraject is voltooid. Ik wil u en Ergatis bedanken voor de zorgvuldige en vertrouwenwekkende wijze waarop u met mij bent omgegaan."
Bericht client naar aanleiding van onderzoek

"Jullie zetten specialistisch onderzoek in, maken een analyse en komen tot een oplossing. Vooral in de moeilijke dossiers met diverse aandoeningen, waar het dan ook een sanctie kan voorkomen."
Feedback bedrijfsarts R.H.

"Mijn verzekering heeft me aangemeld bij Ergatis. Het doel hiervan is om mijn ziekte en beperkingen die daar uit voortkomen goed in kaart te brengen. Daarvoor ben ik bij verschillende specialisten geweest. Zij hebben al hun bevindingen over mij gerapporteerd naar de verzekeringsarts van Ergatis. Dit alles duidelijk afgesproken en goed gecommuniceerd. Mijn ervaring is dat mijn klachten serieus bekeken werden en ik heb er alle vertrouwen in dat dit onafhankelijk is gebeurd. In het verleden ben ik op controle geweest bij artsen die daar op een hele andere manier in stonden. En me geen enkele vraag stelden die er op was gericht om echt te weten wat er aan de hand was. Kortom: Ik heb een goede ervaring met Ergatis. Het kwam mij heel professioneel over."
Recensie cliënt

"Wij zijn bijzonder tevreden over het traject bij Ergatis. Vooral de snelheid en deskundigheid waren opvallend. Medewerkers zijn goed bereikbaar. Tevreden ook over de “summiere” conclusiebrief en fml. Ik zou jullie zeker aanbevelen. Totaal cijfer 9,5"
Verwijzer W.B.

"Hoewel ik uiteraard tegenstrijdige gevoelens heb bij de uitkomsten (liever had ik geen chronische invaliderende migraine) ben ik wel blij met uw zorgvuldige en uitgebreide onderzoek en rapportage en ik ben u daarvoor zeer erkentelijk. Zoals ik ook in het gesprek op 10 september j.l. heb aangegeven heb ik -niet in de laatste plaats als gevolg van het consult met ....- het gevoel dat ik gedurende het traject 'gehoord en begrepen' ben, ik ervaar dit als een uitzonderlijke positie voor een migrainepatiënt en wil u toch graag complimenteren met uw inzet van ..... Hij was volledig op de hoogte van mijn medische dossier en hij is -door zijn kennis en ervaring- in staat om een patiënt moed te geven. Ik heb daarnaast alle contacten met de medewerkers van Ergatis als 'zeer open en positief' ervaren. Nogmaals, heel hartelijk dank voor uw uitgebreide en gedegen onderzoek en uw zorgvuldige rapportage."
Reactie cliënt na ontvangst bevindingen

"Ik wil alleen vermelden dat de mensen die mij onderzocht hebben zeer fijne mensen zijn en zorgden dat ik mij op mijn gemak voelde, ondanks dat ik zeer bang en gespannen was, een dikke pluim."
Anonieme feedback uit cliënttevredenheidsenquete

"Blijf zo doorgaan! Ik ben goed behandeld en alles was duidelijk. Jullie mogen trots op jezelf zijn."
Anonieme feedback uit cliënttevredenheidsenquete

"Hartelijk bedankt voor de informatie. Ook bedankt voor de expertise, dit is door ons allen als een erg positieve ervaring beleefd."
Arts S.K.

“Ik zag aanvankelijk erg op tegen het traject, zeker omdat het initiatief vanuit werkgever kwam. Echter, de drie behandelaars die ik heb gezien waren prettig in de omgang en vertrouwde ik direct. Erg adequaat en kundig. Heb idee dat na drie gesprekken een goede inschatting is gemaakt. Dit heeft mij zeer geholpen omdat ik het idee had te “zwemmen” bij mijn huidige hulpverlener die mij soms verwarde en onzeker maakte. Belangrijk voor mij: Ergatis kwam bij mij over als een zeer objectief traject, onafhankelijk aan beïnvloeding door mij of werkgever. Zeer goede ervaring.”
Anonieme feedback uit cliënttevredenheidsenquete

'Wij willen alle medewerkers van Ergatis met in het bijzonder de arts complimenteren met de rapportage. Wij, ik, hebben voor het eerst het gevoel dat er naar mij geluisterd is. De verwoording had niet beter gekund."
M.K

"N.a.v. de adviezen van jullie orthopeed aan onze client heeft client deze adviezen opgepakt en is nu inmiddels succesvol aan het reintegreren."
Bedrijfsarts

"Ik heb de gesprekken namens mijn vader gevoerd en voor hem vertaald. Tevreden met uw zorgvuldige dienstverlenende uitvoering van het onderzoek en nagesprek."
Cliënt

"Zojuist is de beslissing op bezwaar binnengekomen. Het bezwaar is gegrond verklaard en de IVA is met terugwerkende kracht toegekend. Vond het leuk om het jullie ook even te melden. Dank, ook namens de werkgever, voor jullie medische hulp in deze."
Arbeidsdeskundige MvdM

"Bedankt voor dit uitgebreide goed onderbouwde en kwalitatief hoogstaande rapport. Hier kunnen de klant, client en ik echt verder mee. Echt super en jullie meerwaarde bewezen."
Bedrijfsarts HZ

"Dank zeer voor je heldere en duidelijke verslag. Het is erg fijn dat patient door Ergatis is gerustgesteld t.a.v zijn hartklachten. Hij gaat nu na 8 (!) maanden ziekteverzuim maandag weer hervatten."
Bedrijfsarts JB

"Wilt u de specialist doorgeven dat patient zeer veel vertrouwen heeft in het gegeven advies en alle extra uitleg? Tot op heden had zij dit niet van haar reguliere specialist ontvangen. Ze heeft nu het gevoel dat ze zonder schade voor haar gezondheid weer kan gaan werken."
Bedrijfsarts DD

"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt betrokkene eindelijk nu het juiste antwoord te hebben gevonden. Ze ziet af van nog een operatie en staat weer open voor reintegratie."

"Dank voor de ondersteuning van onze cliente en het onderbouwen van het dossier. Cliente heeft inderdaad IVA toegekend gekregen, en dat is gelet op de stationaire slechte situatie en de slechte prognose van haar ons inziens een terechte uitslag."

"Ik wilde even terugkoppelen dat ik jullie aanpak ‘op maat’ van de casus van mijn client erg heb gewaardeerd. Betrokkene accepteert nu eindelijk dat het voor zijn eigen veiligheid en gezondheid beter is om niet in continue diensten te werken. Dank ook aan de psychiater voor het heldere rapport en dat hij de partner van patiënt heeft meegenomen in het proces. Ook erg fijn dat jullie een leken rapportage hebben gemaakt voor betrokkene."

"Zojuist van de rechtsbijstand vernomen dat mijnheer na bezwaar een IVA toegekend heeft gekregen. Goed werk van jou!"
Casemanager EO

"Hartelijk dank voor je reactie. De visie van dhr ….. is gelijk aan de visie van de specialist van het …….ziekenhuis. Dit geeft me vertrouwen in de voorgestelde operatie. Zou je ook je collega willen bedanken voor zijn opmerkingen? Nogmaals bedankt!"
HM bedrijfsarts

"Dank voor je heldere beantwoording! Tot een volgende verwijzing!"
Casemanager DN

"Ik wilde even aangeven dat ik jullie flexibele aanpak in casus van …… erg heb gewaardeerd. Het feit dat jullie indien nodig een huisbezoek uitvoeren is in sommige casussen DE oplossing."
JV

"Al die tijd werd hoofdpijn aan de fibromyalgie geweten. Jullie internist heeft eindelijk eens goed onderzoek gedaan en bloeddruk gemeten - nu met medicatie bloeddruk gedaald is, is de hoofdpijn weg". 
Cliënt naar aanleiding van het consult bij de internist

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de werknemer over het traject bij Ergatis. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen ...

Meer informatie

Meerwaarde

In Nederland is de behandeling van zieke patiënten anders georganiseerd dan de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers. Bij eenvoudige en kortdurende gezondheidsklachten is dat over het algemeen geen ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.