"Na lang shoppen en veel onzekerheid lijkt de betrokkene nu eindelijk het juiste antwoord te hebben gevonden"Testimonial van een bedrijfsarts

Functionele Mogelijkhedenlijst

Onderdeel van het onderzoek bij Ergatis is het beoordelen van medische beperkingen en arbeidsmogelijkheden als gevolg van ziekte of medisch gebrek. Deze beoordeling wordt door de arts vastgelegd in een zogenoemde Functionele Mogelijkhedenlijst afgekort FML.

De FML is een overzicht van mogelijkheden om in het algemeen gedurende een hele werkdag (tenminste 8 uur) te kunnen functioneren. Als normale waarden gelden de niveaus van functioneren die het dagelijks leven regelmatig vereist. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het niveau van functioneren op microniveau (de zelfverzorging in het dagelijks leven), mesoniveau (het samenlevingsverband, gezin, familie) en macroniveau (sociale contacten buiten het gezin, inclusief het onderhouden van werkrelaties). Beperkingen van de mogelijkheden ten opzichte van de normale waarden worden in de FML weergegeven in aparte rubrieken, voor zover deze naar het oordeel van de verzekeringsarts uitingen zijn van ziekte, gebreken of ongevallen. 

De verschillende FML-rubrieken zijn:

  1. Persoonlijk functioneren
  2. Sociaal functioneren
  3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  4. Dynamische handelingen 
  5. Statische houdingen 
  6. Werktijden

Een FML bevat geen medische gegevens en wordt ook wel een belastbaarheidsprofiel genoemd. Het document wordt gebruikt om te beoordelen of de belastbaarheid van iemand past bij de werkbelasting van taken en functies. Op basis van deze FML kan de re-integratie worden vorm gegeven en de mate van arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.