"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Inclusiecriteria

Cliënten die worden aangemeld bij Ergatis voldoen aan de volgende criteria:

  • De cliënt is (dreigend) arbeidsongeschikt als gevolg van een ziekte of medisch gebrek;
  • Er is sprake van arbeidsrelevante gezondheidsklachten, een chronische aandoening en/of twee of meer stoornissen;
  • Er is sprake van langdurig verzuim, stagnerend herstelverloop, vertraging in re-integratie of onduidelijkheid over benutbare mogelijkheden;
  • Via het reguliere kanaal is geen eenduidige arbocuratieve informatie beschikbaar of er is behoefte aan een second opinion;
  • De cliënt stelt zich onderzoekbaar op en werkt mee aan de daarvoor benodigde diagnostiek;
  • De cliënt geeft toestemming voor uitwisseling van medische informatie met de betrokken bedrijfsarts/medisch adviseur, huisarts en medisch specialist(en);
  • De cliënt beheerst de Nederlandse taal of wordt begeleid door een tolk bij gesprekken;
  • De cliënt is verzekerd bij een reguliere ziektekostenverzekeraar.

Ergatis is niet beschikbaar voor medisch onderzoek in lopende letselzaken waar nog geen overeenstemming is bereikt over de schadevergoeding.

In geval van afwijkende situaties vindt nader overleg plaats tussen de verwijzer en de arts van Ergatis om te beoordelen of de gevraagde dienstverlening kan worden geleverd.

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Ergatis in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

Kernwaarden

Ergatis is objectief, betrouwbaar en servicegericht. We hanteren een objectieve en integrale benadering van gezondheidsklachten We maken altijd de vertaalslag naar arbeidsmogelijkheden We onderhouden laagdrempelige en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.