"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de werknemer over het traject bij Ergatis. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie met verwijzend/behandelend artsen, te raadplegen medisch specialist(en) en indien van toepassing het UWV.

Vervolgens vindt een verzekeringsgeneeskundig onderzoek (VGO) plaats met onze arts voor het bepalen van de juiste vervolgstappen in het onderzoekstraject. Tijdens dit (telefonisch) verzekeringsgeneeskundig onderzoek (VGO) worden de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden geïnventariseerd.

Nadat de actuele situatie van de werknemer in kaart is gebracht, volgt een consult bij de juiste gespecialiseerde arts en/of een belastbaarheidsonderzoek. Zo nodig wordt intercollegiaal overlegd met andere medisch specialisten en deskundigen.

De arts van Ergatis beoordeelt alle onderzoeksinformatie en bepaalt aan de hand daarvan de belastbaarheid van de werknemer, de noodzaak van een eventuele behandelinterventie en de prognose van de medische beperkingen. Eén en ander conform de medische en verzekeringsgeneeskundige beroepsrichtlijnen die ook door het UWV worden gehanteerd. 

Wij stellen een uitgebreide medische rapportage op voor de bedrijfsarts/medisch adviseur of het UWV. Deze rapportage bevat onze onderzoeksbevindingen en adviezen. De werknemer krijgt een toelichting van de arts van Ergatis op de uitkomsten van het onderzoek en een afschrift van de medische rapportage. Daarnaast maken wij een beknopte conclusiebrief en een belastbaarheidsprofiel (FML) die met instemming van de werknemer worden verstrekt aan de casemanager of werkgever. Deze informatie bevat geen medische gegevens en kan tevens worden opgenomen in het re-integratiedossier.

Specialismen en locaties

Onze artsen voor arbeid en gezondheid werken samen met medisch specialisten uit ziekenhuizen en klinieken door heel Nederland. Hiervoor beschikken wij ...

Meer informatie

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.