"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Ergatis in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

Vanaf week 6

 • In geval van eerdere uitval met dezelfde klachten (preventie langdurig verzuim)

Vanaf week 13

 • Nog geen opbouw in eigen werk en geen concrete prognose voor herstel, terwijl er geen onderzoek of behandeling in een ziekenhuis of GGZ-instelling loopt
 • In geval van prognose herstel langer dan 6 maanden (zonder duidelijk ziektebeeld)
 • In geval van mogelijk vervroegde IVA

Vanaf week 26

 • In geval van stagnatie herstel en een onduidelijke prognose of twijfels over adequate behandeling (second opinion)
 • In geval van vertraging re-integratie en/of behoefte aan medisch geobjectiveerde informatie over belastbaarheid ter onderbouwing van re-integratie inspanningen
 • Na 42ste weeks-melding UWV: in geval van sanctiegevoelige situaties zoals geen benutbare mogelijkheden (GBM) zonder dat sprake is van dagbehandeling of opname in een kliniek

Vanaf week 52

 • Indien bij de eerste jaars evaluatie discussie bestaat tussen werkgever en werknemer of hervatting in eigen functie een reëel einddoel is, en/of er nog geen alternatieve re-integratie inspanningen zijn ingezet
 • Belastbaarheidsonderzoek voorafgaand aan volledige re-integratie in eigen werk ten behoeve van terugvalpreventie en duurzame inzetbaarheid

Vanaf week 78

 • Onderbouwing van benutbare mogelijkheden t.b.v. re-integratieverslag in geval van chronische aandoeningen, verslavingen en nog lopende behandelingen (bv. GBM)

Na WIA beoordeling UWV

 • In geval van bezwaar/beroep op een beschikking
 • Bij loonsanctie of discussie over het ao-percentage (bv. 80-100 -> IVA)

In WGA periode

 • In geval van een gewijzigde gezondheidstoestand (periodieke herbeoordeling)
 • Na het verstrijken van de loongerelateerde uitkering

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Ervaringen

Hierbij stem ik in met het verstrekken van de conclusiebrief aan mijn werkgever en het verstrekken van de FML aan mijn bedrijfsarts. Ook wil ik aangeven dat de arts eea wederom uitstekend heeft verwoord en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.