Vitaal Herstel

Hoe zien de verschillende trajecten eruit?

Wij bieden een eenvoudige, transparante en flexibele dienstverlening waarbij we de opdrachtgever, verwijzer en werknemer zoveel mogelijk betrekken.
We starten met een intake waarin onze arts in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek samen met de werknemer evalueert wat er speelt en welke specifieke klachten nader onderzocht moeten worden. Na deze intake wordt in samenwerking met de opdrachtgever/verwijzer de meest geschikte vraagstelling geformuleerd binnen de bredere context en wordt een voorstel gedaan voor de inrichting van het traject. Het vervolgtraject is een all-in traject met een vaste prijs; er is geen sprake van meerwerk of aanvullende offertes

Wat is een vitaal herstel onderzoek?

Een vitaal herstel onderzoek is een onderzoek naar de relatie tussen belastbaarheid en leefstijlfactoren. Het brengt de huidige gezondheid en vitaliteit in kaart en inventariseert knelpunten en verbetermogelijkheden op het gebied van conditie, werk/privé-balans, voeding, zingeving, bewegen, middelengebruik, slaap, schermtijd en ontspanning. De uitkomsten worden vertaald naar een passend leefstijl-, begeleidings- en trainingsadvies ter bevordering van vitaliteit en (duurzaam) herstel.

Waarom wordt er een vitaal herstel onderzoek uitgevoerd?

Als mensen arbeidsongeschikt zijn of raken gaat dit vaak gepaard met een afgenomen vitaliteit. Veel gezondheidsklachten worden mede veroorzaakt of onderhouden door een niet optimale veerkracht of leefstijlpatronen. Bij het vitaal herstelonderzoek staan niet de gezondheidsklachten/problemen centraal maar ligt de nadruk op hoe herstel kan worden bevorderd. Als medewerkers zich gezonder voelen zijn ze meer tevreden met hun leven en functioneren ze beter. Een gezonde leefstijl is dus van groot belang. Daarnaast dragen fitheid en vitaliteit bij aan een goede natuurlijke weerstand tegen ziektes en aan een grotere mentale weerbaarheid voor stress. Leefstijl is daarmee van invloed op de fysieke en psychische belastbaarheid. Het doel van het onderzoek is de medewerker te adviseren en meer regie te geven over de gezondheid, verminderen van klachten en het verbeteren van de vitaliteit.

Hoe lang duurt een vitaal herstel onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee sessies: een fysiek onderzoek door de sportarts van ongeveer 1,5 uur en een online gesprek met de vitaliteitscoach van ongeveer 45 minuten.

Hoe wordt een vitaal herstel onderzoek uitgevoerd?

Een vitaal herstel onderzoek wordt uitgevoerd door een sportarts in combinatie met een vitaliteitscoach. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt betrokkene een digitale vragenlijst die het onderzoek bij Ergatis ondersteunt. Het onderzoek van de sportarts bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en diverse testen (o.a. een submaximale inspanningstest passend bij de conditie) en metingen (o.a. bloeddruk, longfunctie, vetpercentage).

Hierop volgt een gesprek met de vitaliteitscoach over de aandachtspunten welke uit het onderzoek zijn gekomen en worden doelstellingen besproken ter verbetering van de vitaliteit. Mocht een traject bij een vitaliteitscoach passend zijn om de vitaliteit en het herstel c.q. de duurzame inzetbaarheid te vergroten, dan kunnen wij de zorgbemiddeling aanbieden.

Aantal medisch specialistisch OF belastbaarheidsonderzoeken
Opvragen medische inlichtingen
Inschatten prognose
Behandeladvies
Verzekeringsgeneeskundige beoordeling
Medische rapportage inclusief volledige FML
Cliëntenrapportage en lekenrapportage
Actiepunten voor duurzame inzetbaarheid
Nazorg

Beoordeling

1

Beoordeling en advies

2

Beoordeling plus

3

Beoordeling en advies plus

4

Integraal plus

5

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een werknemer aanmelden?

Via de aanmeldknop kun je een werknemer aanmelden. Je kan ook bellen of een mail sturen. Onze contactgegevens staan op onze contactpagina.

Sitagre producten

Psychisch belastbaarheidsonderzoek

Een uitgebreid (test)onderzoek naar het psychisch functioneren in relatie tot werk met als uitkomst een verslag, uitslag testen en aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid en voorkomen van terugval.

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise is een objectieve analyse van het ziektebeeld en leidt tot een zorgvuldige beschouwing over oorzaken, klachten en symptomen bij psychiatrische problematiek. Er wordt een diagnose gesteld en een behandeladvies gegeven.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) door Sitagre formuleert en toetst hypotheses bij mogelijke cognitieve stoornissen. We onderzoeken de relatie tussen hersenfuncties en mogelijke neurocognitieve beperkingen.

Benieuwd wat Ergatis voor je kan betekenen?

Neem contact op met Ergatis om meer te weten te komen over hoe we je kunnen helpen of meld een werknemer direct aan via ons aanmeldformulier.