Deskundigheid

De medische aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie behoren tot het domein van de arts voor arbeid en gezondheid (bedrijfs- en verzekeringsartsen).

Alle artsen voor arbeid en gezondheid van Ergatis zijn geregistreerd als bedrijfs- of verzekeringsarts in het specialistenregister voor sociaal geneeskundigen zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, en werken volgens binnen de beroepsgroep algemeen aanvaarde professionele richtlijnen.

In dat kader kunnen de artsen van Ergatis als deskundige worden aangemerkt zoals bedoeld in artikel 7:629 en 7:660a Burgerlijk Wetboek, te weten een gecertificeerde persoon of instelling dan wel een bedrijfsarts (artikel 14 en 14a Arbeidsomstandighedenwet, artikel 25 lid 5 WIA, artikel 2.2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

Benieuwd wat Ergatis voor je kan betekenen?

Neem contact op met Ergatis om meer te weten te komen over hoe we je kunnen helpen of meld een werknemer direct aan via ons aanmeldformulier.