Sitagre

Hoe zien de verschillende trajecten eruit?

Wij bieden een eenvoudige, transparante en flexibele dienstverlening waarbij we de opdrachtgever, verwijzer en werknemer zoveel mogelijk betrekken.
We starten met een intake waarin onze arts in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek samen met de werknemer evalueert wat er speelt en welke specifieke klachten nader onderzocht moeten worden. Na deze intake wordt in samenwerking met de opdrachtgever/verwijzer de meest geschikte vraagstelling geformuleerd binnen de bredere context en wordt een voorstel gedaan voor de inrichting van het traject. Het vervolgtraject is een all-in traject met een vaste prijs; er is geen sprake van meerwerk of aanvullende offertes

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijfvan Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel enre-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurigeuitval zonder duidelijke diagnose te voorkomen. We merken namelijk datpsychische klachten soms onnodig escaleren naar meerdere levensgebieden indienniet tijdig de juiste ondersteuning wordt geboden. Je kunt ons inschakelen vooronafhankelijk psychiatrisch onderzoek en passend behandeladvies. Ook voeren wijuitgebreide expertise onderzoeken uit ten behoeve van claimbeoordelingen opverzoek van verzekeringsartsen of medisch adviseurs.  

Sitagre positioneert zich naast de GGZ als onafhankelijkebeoordelende hulpdienst. Juist voor organisaties in arbo-begeleiding enre-integratie, inkomensverzekeraars en het UWV. Met diagnostisch onderzoek,duidelijk advies en gedegen rapportages bij complexe psychische problematiek.Bijvoorbeeld omdat de situatie verslechtert, het herstel stagneert of omdat erbehoefte is aan een second opinion. Als dat nodig is, bieden we hulp bijtoeleiding tot de juiste hulp en behandeling.

Een sluitende aanpak start met een goede beoordeling van de problematiek. Door de inzet van Sitagre hoeft je daar niet op te wachten.

Aantal medisch specialistisch OF belastbaarheidsonderzoeken
Opvragen medische inlichtingen
Inschatten prognose
Behandeladvies
Verzekeringsgeneeskundige beoordeling
Medische rapportage inclusief volledige FML
Cliëntenrapportage en lekenrapportage
Actiepunten voor duurzame inzetbaarheid
Nazorg

Beoordeling

1

Beoordeling en advies

2

Beoordeling plus

3

Beoordeling en advies plus

4

Integraal plus

5

Veelgestelde vragen

No items found.

Sitagre producten

Psychisch belastbaarheidsonderzoek

Een uitgebreid (test)onderzoek naar het psychisch functioneren in relatie tot werk met als uitkomst een verslag, uitslag testen en aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid en voorkomen van terugval.

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise is een objectieve analyse van het ziektebeeld en leidt tot een zorgvuldige beschouwing over oorzaken, klachten en symptomen bij psychiatrische problematiek. Er wordt een diagnose gesteld en een behandeladvies gegeven.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) door Sitagre formuleert en toetst hypotheses bij mogelijke cognitieve stoornissen. We onderzoeken de relatie tussen hersenfuncties en mogelijke neurocognitieve beperkingen.

Benieuwd wat Ergatis voor je kan betekenen?

Neem contact op met Ergatis om meer te weten te komen over hoe we je kunnen helpen of meld een werknemer direct aan via ons aanmeldformulier.